Stoppelsgjerd

Stoppelsgjerd er privat eigde bustader, dei som bur der eig leilegheitene sjølv. Det er mennesker med utviklingshemming som bur i Stoppelsgjerd. Bustadane ligg fint til med utsikt mot fjorden og sentrum i Øystese, like ved Øysteseheimen.

  • 4 bustadar

Gruppa har ansvaret for å gje tenester til bebuarane etter behov og enkeltvedtak. Dei har ulike behov for tilrettelegging og støtte frå fagpersonar. Det er eit lite fellesareal tilgjengeleg og personalbase for dei som jobbar i Stoppelsgjerd. Det er personal tilgjengeleg på dag og kveld. Om natta får dei som bur der tilsyn frå natt-tenesta.

Tilbod

  • hjelp til å koma seg på arbeid
  • om aktivisering for dei som ikkje har arbeid eller anna dagtilbod
  • om å delta på ulike organiserte fritidsaktivitetar i regi av kulturkontoret, idrettslag eller kulturskule
  • kyrkja gjev tilbod om deltaking på Kyrkjeklubb og tilrettelagte gudstenester

Måltid

Middag kan bestillast frå A2G Logistikk AS i Bergen.