Kalhagen

Kalhagen (gruppe 4 i Norheimsund) er eit bufellesskap med heildøgns omsorg for personar med psykisk utviklingshemming.

  • 4 bustader

Kalhagen ligg sentralt på Nedre Norheim i Norheimsund. Bebuarane har ulike behov for tilrettelegging og støtte frå fagpersonar. Dei får tenester etter enkeltvedtak.

Kalhagen er base for personell som yt hjelp til personar i frittliggjande bustader, og som klarer seg med bistand frå heimetenesta.

Tilbod

  • felles måltid i fellesrom
  • hjelp til å koma seg på arbeid
  • hjelp til å koma seg på dagsenter
  • ulike aktivitetar
Kalhagen

Telefon: 56 55 25 99 / 993 14 457

Gruppeleiar
Thale Valland
Man - fredag: 0730 - 1530
Telefon: 56 55 25 99 / 941 71 804
Epost: thaval@kvam.kommune.no

Adresse
Nedre Norheim 45
5600 Norheimsund