Gropa

Gropa er eit bufellesskap med heildøgns omsorg for vaksne mennesker med utviklingshemming. Gropa ligg fritt til i Leitesdalen med flott utsikt over Øystese og Folgefonna.

  • 6 bustader, der den eine leiligheta vert nytta til fellesareal og personalbase.

Gropa bufellesskap har vorte totalrenovert og utvida i dei seinare åra. Gropa har leiligheiter både i 1. og 2. høgd av ulik storleik og utforming. Bustadane har også heis tilgjengeleg. Ved overnattingsbesøk, er det gjesterom med tilhøyrande bad disponibelt i bygget. I kjellaren av bygget er det dobbel garasje.

Gruppe 7 i Øystese har ansvaret for å gje tenester til bebuarane etter behov og enkeltvedtak. Dei har ulike behov for tilrettelegging og støtte frå fagpersonar.

Tilbod

  • hjelp til naudsynt helsehjelp, koma seg på arbeid, strukturering av kvardagne, støttesamtalar og målretta miljøarbeid
  • om å delta på ulike organiserte fritidsaktivitetar i regi av kulturkontoret, idrettslag eller kulturskule
  • kyrkja gjev tilbod om deltaking på Kyrkjeklubb og tilrettelagte gudstenester

Måltid

Middag kjem frå A2G Logistikk AS i Bergen.

Gropa/Gropaflaten/Bergtun/Stoppelsgjerd/Utsikten

Gropa
Telefon: 902 30 417
Adresse: Leitesdalen 10, 5610 Øystese

Gropaflaten
Telefon: 418 62 387
Adresse: Fitjadalsvegen 1, 5610 Øystese

Bergtun
Telefon: 908 96 384
Adresse: Bergtun 3, 5610 Øystese

Stoppelsgjerd
Telefon: 469 32 013
Adresse: Stoppelsgjerd 2, 5610 Øystese

Utsikten
Telefon: 418 62 118
Adresse: Skårdalsvegen 22, 5610 Øystese

Gruppeleiar
Sara Sandven-Burnett
Man - fredag: 0730 - 1530
Telefon: 901 84 551
Epost: sarsan@kvam.kommune.no