Bergtun

Bergtun er eit bufellesskap for vaksne mennesker med utviklingshemming. 

  • 5 bustadar, der den eine leilegheita vert nytta til fellesareal og personalbase

Bergtun ligg fint til i sentrum i Øystese, i øverste etasje over Kvam elektro. Leilegheitene er store og lyse med kvar sine verandaer med utsyn over stranda og parken. Bustadane har også heis tilgjengeleg.

Bebuarane får tenester etter behov og enkeltvedtak. Dei har ulike behov for tilrettelegging og støtte frå fagpersonar.

Tilbod

  • hjelp til å koma seg på arbeid, strukturering av kvardagen, støttesamtalar og målretta miljøarbeid
  • om å delta på ulike organiserte fritidsaktivitetar i regi av kulturkontoret, idrettslag eller kulturskule
  • kyrkja gjev tilbod om deltaking på Kyrkjeklubb og tilrettelagte gudstenester

Måltid

Middag kan bestillast frå A2G Logistikk AS i Bergen.