Busetting av flyktningar

Denne er under arbeid. Ved behov for hjelp ta kontakt med Fagleiar for Flyktningtenesta.

Mandag: 12 - 14
Tysdag:  12 - 14
Torsdag: 12 - 14

Avtalte samtalar vert gjennomført
man - fredag 08.00 - 15.30.