Helsestasjon for ungdom

Kva tilbyr me?

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod om helsetenester for ungdom i Kvam frå 13-20 år.Stad: Norheimsund helsestasjon, Sandvenvegen 35, 5600 Norheimsund. Tlf. 56 55 34 60. Ope kvar torsdag frå kl 14.30 – 16.30.

På helsestasjonen møter du helsesjukepleier og lege som du kan snakke med om emne som opptek deg. Du treng ikkje bestille time på førehand.

Kan og ta kontakt med leiar for helsestasjon-og skulehelseteneste, Torill Høyland, tlf. 917 11 245 eller e-post: toho@kvam.kommune.no

For meir informasjon, sjå: Nasjonal rettleiar for helsestasjon og skulehelseteneste

Klikk for stort bilete

Torill Høyland
Leiar for helsestasjon og skulehelseteneste
E-post
Telefon 56 55 38 59