Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm er ein fastmontert alarm i heimen din som du kan nytta for å varsla helsefagleg personell dersom du kjem i ein akutt situasjon.

Kva tilbyr me?

Tryggleiksalarmen er knytt til den heimesjukepleiegruppa du høyrer til, og til vaktsentralen på Toloheimen i Norheimsund. Personell i kommunen rykkjer ut heile døgeret dersom alarmen din vert utløyst. Alarmen skal hjelpa deg til å kjenna deg trygg slik at du kan bu heime i eigen bustad så lenge som mogeleg.

Kven kan få tilbod:

  • eldre
  • funksjonshemma
  • andre som kjenner seg utrygge ved å bu åleine

Kva kostar det?

Det er eigenbetaling for leige av Tryggleiksalarm, sjå info om kommunale satsar.

Ved oppseiing av tryggleiksalarmen din tek du kontakt med gruppeleiar.

Slik søkjer du

Du fyller ut søknad om helse- og omsorgstenester (PDF, 533 kB).

For meir informasjon om søknad sjå her.

Klage

For meir informasjon sjå her.

Kontaktinfo

Forvaltarkontoret
Telefon 56 55 86 00

Adresse: Nedre Norheim 44, 5600 Norheimsund
Opningstider: kl 09:00 - 14:30, måndag til fredag

Leiar Stab og forvaltarkontor
Ingegjerd Pedersen Lid
Telefon: 56 55 77 12 / 995 48 856
E-post: inpl@kvam.kommune.no

Sakshandsamar
Sara Marie Klyve
Telefon: 56 55 86 49 / 904 06 621
E-post: sarkly@kvam.kommune.no