Matombringing

Kvam herad tilbyr middagsombringing til heimebuande i alle soner. Kvam herad har avtale med ekstern leverandør om middagslevering til institusjonar og heimebuande.

Kva tilbyr me?

Middag kan leverast heim til deg 1-2 gonger i veka. Du kan sjølv bestemma kor mange middagar du ønskjer per veke.

Middagen vert levert rett i kjøleskåpet ditt. For tida er det levering måndag og torsdag.

Middagen kjem kald i porsjonspakke som skal varmast i mikrobølgeovn eller steikeovn. Det er meny kvar veke. I tillegg til hovudrett er det suppe eller dessert.

Du kan bestilla diett dersom du har behov for det.

Pleie og omsorgstenesta kan hjelpa deg med tilrettelegging av måltidet dersom det er behov for det.

Kven kan få tilbodet?

Heimebuande eldre eller andre som grunna sjukdom, alder eller av andre årsakar ikkje er i stand til å oppretthalda eit tilfredstillande kosthald i det daglege kan få tilbod.

Kva kostar det?

Du må betala ein eigenandel for tenesta, oversikt her.

Slik søkjer du

Du brukar skjema for helse- og omsorgstenester (PDF-format). For meir informasjon om søknad sjå her.

Lovar og reglar

Klage

For meir informasjon sjå her.

Tenestekontor Helse og omsorg
Telefon 56 55 30 00

Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Opningstider: kl 09:00 - 14:30, måndag til fredag

Vikarierande Leiar Tenestekontor Helse og omsorg
Elfrid Oma
Telefon: 56558606
Mobil: 995 48 856 - 90681038
E-post:elom@kvam.kommune.no

Sakshandsamar
Sara Marie Klyve
Telefon: 904 06 621
E-post: sarkly@kvam.kommune.no

Koordinator kjøkken

Elisabeth Skar Henriksen
Man, tys og torsdag, 0900 - 1430
Telefon: 56 55 86 00 / 991 08 959
Epost: elsk@kvam.kommune.no

Heimetenesta

Kvam heimeteneste i Norheimsund, Øystese og Ålvik
Gruppeleiar Kjersti Hanssen
epost: kjehan@kvam.kommune.no
Man - fredag: 482 08 990
Vakthavande sjukepleiar Norheimsund: 918 45 647
Vakthavande sjukepleiar Øystese: 913 92 580

Bufellesskap Øystese (Gropa, Gropaflaten, Stoppelsgjerd, Bergtun)
Adresse: Øysteseheimen, Skårdalsvegen 20, 5610 Øystese.

Gruppeleiar Sara Sandven-Burnett
epost: sarsan@kvam.kommune.no
Man- fredag: 901 84 551

Vakttelefonar:
Gropa: 902 30 417 / 947 95 611
Gropaflaten: 418 62 387
Utsikten: 418 62 118
Stoppelsgjerd: 469 32 013
Bergtun / ambulant natt: 908 96 384

Bufellesskap Kalhagen omsorg og ambulante heimetenester Norheimsund og Øystese
Adresse: Nedre Norheim 44, 5600 Norheimsund

Gruppeleiar Thale Valland
epost: thaval@kvam.kommune.no
Man- fredag: 941 71 804
Vakttelefon: 56 55 25 99
Kalhagen omsorg: 56 55 25 99 / 993 14 457
Hatlevegen: 902 82 853

Strandebarm heimeteneste
Adresse: Strandebarmheimen, Strandebarmvegen 530, 5630 Strandebarm

Gruppeleiar Elisabeth Svåsand
epost: elisva@kvam.kommune.no
Man - fredag: 56 55 31 13 / 918 17 408
Dag/kveld/natt: 56 55 31 10 / 913 92 578