Strandebarm trygdebustader

Trygdebustadane er lokalisert på Børsheim, i underetasjen på sjukeheimen i Strandebarm.

  • 4 enkle bustader
  • 2 bustader med plass til ektepar

Kvam herad har tilbod om utleige av husvære som er særleg tilrettelagt for funksjonshemma. Det er pleie og omsorg i Strandebarm som har ansvar for bustadane. Det er i hovudsak eldre som bur her. Bebuarane får tenester etter behov og enkeltvedtak. Felles vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel.

Tilbod

  • uteområde saman med Strandebarmheimen
  • hjelp til å formidla kontakt med fastlege
  • gratis tannpleie og hjelp til bestilling av time
  • kan delta i ulike aktivitetar på Strandebarmheimen
  • dagsentertilbod etter vedtak

Måltid

Middag kan bestillast frå A2G Logistikk AS i Bergen for dei som ynskjer det. Fellesmåltid på Strandebarmheimen for dei som har behov.

Strandebarmheimen

Telefon: 56 55 31 10
Sjukepleiar: 913 92 578

Gruppeleiar
Liv Berit Eide
Man - fredag: 0730 - 1530
Telefon: 56 55 31 13 / 918 17 408
Epost: liei@kvam.kommune.no

Gruppeleiar
Elisabeth Svåsand
Man - fredag: 0730 - 1530
Telefon: 56 55 31 13 / 918 17 408
Epost: elisva@kvam.kommune.no

Adresse

Strandebarmheimen
Strandebarmvegen 530
5630 Strandebarm