Øystese trygdebustader

Trygdebustadane er lokalisert i Rokabrekka i Øystese på oppsida av Mikkjelsflaten.

  • 10 bustader

Kvam herad har tilbod om utleige av husvære som er særleg tilrettelagt for funksjonshemma. 

Det er gruppe 1 i Øystese som har ansvar for bustadane. Det er i hovudsak eldre som bur her. Bebuarane får tenester etter behov og enkeltvedtak. Alle som bur i Trygdebustadane kan nytta felleshuset til ulike aktivitetar.

Tilbod

  • uteområde og veranda utanfor kvar bustad
  • hjelp til å formidla kontakt med fastlege
  • gratis tannpleie og hjelp til bestilling av time

Måltid

Middag kan bestillast frå A2G Logistikk AS i Bergen for dei som ynskjer det.

Mikkjelsflaten omsorgsbustader

Vakttelefon: 482 95 875 / 481 23 581

Gruppeleiar
Ingunn Kråkevik
Man - fredag: 0730 - 1530
Telefon: 56 55 69 57 / 915 43 570
Epost: ingkra@kvam.kommune.no

Adresse:

Rokabrekka 1
5610 Øystese