• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om stønad til ekstraordinære straumkostnader næring

Informasjon

Informasjon

Kvam heradstyre vedtok 8. desember 2022 å setje  av 2,5 millionar til straumstøtte til næringslivet i Kvam

Støtta skal vera vederlag for ekstraordinært høge straumkostnader andre halvår 2022,
føresett at pris har vore over ei krone pr kWh (eks mva.) – og at dette fører til at bedrifta går med underskot.
- Gjeld ikkje dei som har fått stønad etter statleg ordning
- Gjeld ikkje offentleg verksemd og kraftselskap
- Bedrifter som søkjer må ha tilsette i lønna arbeid
- Potten vert fordelt forholdsmessig etter skjøn
- Formannskapet får fullmakt til å gjera vedtak etter innstilling frå administrasjonen
- Søkjarar må ha forretningsadresse i Kvam

- Utanom dette kan skitrekk søkja om stønad til inneverande sesong dersom kostnadene er over ei krone pr kWh eks mva.

- Stønadssum er avgrensa oppad til kr 250.000,- pr verksemd

Administrasjonen har laga søknadsskjema med krav til dokumentasjon




Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryta ved f.eks. å lukka nettlesarvindauga eller trykka på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryta utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det ved å velgja Send inn-knappen. Knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.


* Tyder obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader