• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utvida skjenkeområde

Fylgjande er vedteke i HST 10. mai 2016:

§ 8 Skjenketider

a.    Inne: Skjenking av alkoholhaldig drikk med 22 volumprosent eller meir (gruppe 3) kan skje frå kl. 13.00 til kl. 00.30. Skjenking av anna alkoholhaldig drikk (gruppe 1 og 2) kan skje frå kl. 12.00 til kl. 02.00. Hotell og overnattingsplassar kan i tillegg skjenke gruppe 1 og 2 heile døgeret til sine overnattingsgjestar for konsumering på overnattingsrom. Dette gjeld ikkje campinghytter. Skjenkinga må skje ut frå resepsjon, romservice eller i minibar på overnattingsrommet. Det er ikkje høve til å skjenke ut frå bar eller restaurant etter skjenketida.

b.    Ute: Skjenking av all alkoholhaldig drikk med 22 volumprosent eller meir (gruppe 3) kan skje frå kl. 13.00 til kl. 00.30. Skjenking av anna alkoholhaldig drikk (gruppe 1 og 2) kan skje frå kl. 12.00 til kl. 02.00.

§ 9 Utviding av skjenkeområde

a.       Det kan etter søknad verta gjeve løyve til utviding av eit skjenkeområde for alminnelege løyver. Kommunen gjer vurderingar etter alkohollova §1-7a for kvar einskild søknad, og søknaden skal sendast til politiet for uttale.

b.      Utviding av skjenkeområde gjeld for dei alkoholgruppane som løyvehavar har rett til å skjenke. Skjenketid følgjer dei vedtekne skjenketidane som løyvehavar har fått, men kommunen kan innskrenke skjenketidane ved utvida skjenkeområde.

Det er ikkje høve til å søkja om utvida skjenketid.

Søknad om utviding av skjenkeområde skal vera levert til kommunen seinast to veker før løyvet skal takast i bruk. Kommunen skal avvise søknad som kjem inn etter fristen.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader

Skjemaeigar: Kvam herad | Telefon: 56 55 30 00 | E-post: postmottak@kvam.kommune.no