• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om løyve til motorisert ferdsle i utmark

Motorferdsle i utmark

Motorferdsellova gjeld i utmark, dvs ikkje på innmark (stølsvollar er utmark) og på veg som er opparbeidd for bilkøyring (ubrøytt veg er utmark).

Motorferdsellova er ikkje til hinder for politi- ambulanse- og redningsteneste eller oppsyn.

Reglane om motorferdsel i utmark

Dette har du lov til:

 • Du kan tinga leigekøyrar til  å utføra dei fleste typar transportoppdrag med scooter utan å søkjar. Leigekøyrarane har sjølvsagt visse retningsliner dei er forplikta til å fylgja.
 • Ferdsel i jordbruks- og skogbruksnæring. Her er næring eit nøkkelord. Om ein nyttar medhjelpar i jord- og skogbruk må det dreia seg om eit reelt arbeidsforhold som kan dokumenterast. Drift av utleigehytter, jakt, fangst, fiske og bærsanking vert ikkje rekna som jordbruksnæring i denne samanheng.
 • Transport av jaktutbyte frå elg- og hjortejakt. Gjeld traktor, ATV og andre køyrety, men har du tenkt å nytta helikopter må du søka.
 • Transport med snøscooter i samband med byggesak
 • Transport av ved frå eigen eigedom med snøscooter
 • Naudsynt transport til turistanlegg som ikkje har vegtilkomst, gjeld snøscooter

 

Dette kan du søkja om:

 • Motorferdselløyve for rørslehemma.
 • Løyve til frakt av materialar til reparasjon av hytter og sel i utmark.
 • Løyve knytt til utmarksnæring (anna enn landbruk)
 • Transport av ved med anna køyrety enn snøscooter (eller frå annan eigedom)
 • Gruppeturar for eldre eller rørslehemma etter gitte kriterie.

Me har ikkje høve å gje løyve til:

 • Transport opp for å køyra på ski ned att.
 • Turkøyring
 • Motorsport i utmark (krev reguleringsplan)

I verneområda er det strenge restriksjonar for motorferdsel, her treng du løyve frå vernestyresmakta i tillegg til kommunen. Då kan du senda oss den same søknaden som du sender nasjonalparkstyret, så slepp du å fylla ut skjemaet.

Hugs å søkja i god tid, særleg om det gjeld motorferdsel på barmark, for då må saka handsamst politisk. 

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader

Skjemaeigar: Kvam herad | Telefon: 56 55 30 00 | E-post: postmottak@kvam.kommune.no