• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

  1. Tiltakshavar

Søknad om oppføring/endring/reparasjon av skorstein/ildsted etter plan- og bygningslova §20 - 1

Viktig informasjon

Skjemaet skal nyttast for tiltak i eksisterande bygg. For nybygg skal tiltaket vera del av byggesøknaden.

For nyinstallasjon av eldstad skal fylgjande skjema nyttast (Send kopi av utfylt skjema til heradet.):

SJEKKLISTE OG KONTROLLERKLÆRING FOR INSTALLASJON AV ELDSTAD

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonar må ikkje utførast før søknaden er handsama og løyve er gjeve i medhald til §20-1 i PBL og installasjonen ikkje takast i bruk før ferdigattest eller driftsløyve er gjeve.

Ny installasjon av eldstad i eksisterande bustad er ikkje søknadspliktig, men arbeidet bør verta kontrollert av kvalifisert kontrollør. Men i slike høve kan eit skjema, som ein kan få hjå heradet eller hjå forhandlar, nyttast som dokumentasjon på at arbeidet er i samsvar med krav i teknisk forskrift. Det er heller ikkje søknadsplikt eller krav om kvalifisert kontroll ved vedlikehald, reparasjon eller re-installasjon av eldstad.

Skjema for vedlegg.
 Erklæring om ansvarsrett -Blankett 5181

Søknad om personleg ansvarsrett - Blankett 5184

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader

Skjemaeigar: Kvam herad | Telefon: 56 55 30 00 | E-post: postmottak@kvam.kommune.no