• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tilskot til kulturtiltak

Informasjon om tilskotsordninga

Frivillige lag/organisasjonar og privatpersonar med organisasjonsnummer kan søkja tilskot til arrangementsstønad, prosjekt og underskotsgaranti for kulturarrangement i Kvam. Søknad kan sendast heile året. Søknadsfrist er 1 månad før tiltaket/arrangementet skal gjennomførast.
Søknader vert handsama fortløpande, normalt innan 3 veker.
Søknadene vert handsama som delegert sak.
Kulturadministrasjonen er ansvarleg for sakshandsaminga, ut frå retningsliner og økonomi.

 

Føremålet med tilskotsordninga er å støtta kulturlivet i kommunen, og gje økonomisk tilskot til å gjennomføra tiltak i Kvam innafor retningslinene.

Retningsliner for tilskot:

 • Frivillige lag/organisasjonar og privatpersonar i Kvam kan søkja tilskot
 • Søknaden må vera forankra i styret, samt føremålsparagrafen til laget
 • Tiltaket må ha ei lokal forankring
 • Gjeld underskotsgaranti : Tiltaket må vera ope for alle (ikkje aldersgrense), annonserast, ha eige budsjett, eigenfinansiering og billettsal, samt dugnad.
 • Festivalar/konsertarrangørar kan søkja driftstilskot
 • Gjeld bokprosjekt: Boka må ha lokalhistorisk verdi og lokal forankring
 • Gjeld CD: Unge utøvarar som ønskjer etablera seg med eigen musikk kan få tilskot til første cd. Musikk med lokal forankring og dokumentasjon av lokalhistorisk verdi kan få tilskot
 • Gjeld kulturtiltak : Ein kan søkja tilskot til prosjekt og aktivitetar som er tidsavgrensa
 • Det vert ikkje gitt tilskot til forprosjekt, adminstrasjon, kjøp av utstyr og dugnad, men dugnad må vera ein del av finansieringa
 • Tiltak/arrangement som mottek kommunalt tilskot må akseptera ledsagarbevis/følgjekort

Rapportering:

Tilskot vert utbetalt etter innsendt rapport, seinast 2 månader etter tiltaket er gjennomført. Det er eige rapportskjema som må nyttast.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader

Skjemaeigar: Kvam herad | Telefon: 56 55 30 00 | E-post: postmottak@kvam.kommune.no