Lenke til artikkelinnhald - sokLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - med vedlegg

Utskriftsvenleg side Lagt ut 21. november 2017 kl. 14:53 av Anita Hesthamar
Rådmann Arild M. Steine presenterte framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 i heradsstyremøtet tysdag 7. november 2017.

Budsjettframlegget skal handsamast i formannskapet måndag 27. november og i heradsstyre tysdag 12. desember.

Budsjettdokumentet finn du her:

http://www.kvam.no/informasjon/filarkiv/07112017_162024.pdf

Vedlegg: Søknadar og tiltaksforslag:

http://www.kvam.no/informasjon/filarkiv/09112017_101222.pdf

Vedlegg: Prosjektoversikt

http://www.kvam.no/informasjon/filarkiv/21112017_142956.pdf

Oversikt over kommunen sine fondsmidlar og vedteketene til desse, vart laga i samband med årsmeldinga 31.12.16.:
http://innsyn.kvam.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2017001756&dokid=545922&versjon=1&variant=A&


Kontakt
0
Aktuelt
3
Teneste
10
Filarkiv
0
Kalender
1
Lag
0
Lenker
2
Arkiv
238

AKTUELT


Ny makspris i barnehagen frå 1. januar 2018


01.12.2017 - Informasjon - Beate Gauden
Kvam herad følgjer staten sin makspris for foreldrebetaling i barnehage. Frå og med 01.01.18 aukar maksprisen for ein 100% plass pr. månad frå kr. 2730,- til kr...

Offentleg ettersyn – Budsjett 2018, Økonomiplan 2018-2021 og Avgiftsbudsjett 2018


28.11.2017 - Informasjon - Kari Weltzien Vik
Kvam formannskap si tilråding til Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Formannskapssak nr. 052/17. <ul><li><a href="https://www.kvam.no/informasjon/filarkiv...

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - med vedlegg


21.11.2017 - Stab - Anita Hesthamar
Rådmann Arild M. Steine presenterte framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 i heradsstyremøtet tysdag 7. november 2017. Budsjettframlegget sk...

Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no