Lenke til artikkelinnhald - Utlysing av tilskotsmidlar- Den Kulturelle Spaserstokken 2018Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Tilbod om norsko..
- Kulturtilskot fr..
- Notanes, oppstar..
- Utlysing av tils..
- Reguleringsplan ..
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Utlysing av tilskotsmidlar- Den Kulturelle Spaserstokken 2018

Utskriftsvenleg side Lagt ut 2. januar 2018 kl. 13:45 av Mary Ann Sørheim
Profesjonelle kunst- og kulturaktørar vert inviterte til å søkja tilskot til kulturaktivitetar for eldre i 2018.

Kvam herad har søkt og fått tilskot frå Hordaland fylkeskommune til Den Kulturelle Spaserstokken.
Iflg retningslinjene skal det stillast krav til kunstnerisk profesjonalitet og kvalitet, samt breidde i tilboda. Det vert ikkje gitt tilskot til investeringar, utstyr, administrasjons-/planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.

Målgruppa for "Spaserstokken" er eldre som kan ha problem med sjølve å oppsøkja kulturtilbod, og sentrale brukarar/arrangementstader er institusjonar for eldre. Tiltak på institusjonane, samt lokale arrangørar vert prioritert.

Kvam fekk tilskot på bakgrunn av søknad om tilskot til m.a konsertar, litteratur- og kunstformidling, samt lokalhistorie og folkemusikk. Prosjekt knytt til desse tema vert prioritert.

Søknadsskjema finn du her:
https://soknad.kvam.kommune.no/sd/skjema/KKO007/Den_kulturelle_spaserstokken


Søknadsfrist er 1.2.18.

Meir informasjon får ein ved å kontakta kulturkontoret v/ Mary Ann Sørheim, 56 55 69 06 eller mars@kvam.kommune.no.


Tilbod om norskopplæring for arbeidsinnvandrarar - kveldskurs påmelding

19. januar 2018 kl. 09:00 - Kjell Arne Gjøn
Vaksenopplæringa i Kvam startar opp igjen med kveldskurs i nynorsk. I følgje regelverket må personar som er frå EFTA/EØS betala for opplæringa.

Kulturtilskot frå Kvam herad 2018 -søknadsfrist 1.3.18

18. januar 2018 kl. 11:20 - Mary Ann Sørheim
Kulturtilskot frå Kvam herad 2018 -søknadsfrist 1.3.18 Frivillige lag og organisasjonar i Kvam kan søkja kulturtilskot for 2018. Søknadsfrist er 1. mars 2018.

Notanes, oppstart av reguleringsplan for offentleg avlaupsanlegg og parkområde

15. januar 2018 kl. 11:27 - Leiv Ingmar Kaale
Føremålet med detaljreguleringsplanen er å leggja til rette for utvida avlaupsanlegg med tilhøyrande infrastruktur og uteområde.

Reguleringsplan i Ljonesvågen

29. desember 2017 kl. 11:50 - Leiv Ingmar Kaale
Biofish AS ynskjer å utvida akvakulturanlegget i Ljonesvågen.


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no