Historiske valresultat

Kommunestyre- og fylkestingvalet 2019 vart halde 9. september 2019. Nedanfor finn du resultata i Kvam.

Parti Røystetal %-vis oppslutning Endring frå 2015
Senterpartiet 1 320 29,1% -1,9 pp
Arbeidarpartiet 1 037 22,9% 2,2 pp
Framstegspartiet 627 13,8% 1,8 pp
Kristeleg Folkeparti 445 9,8% -2,3 pp
Høgre 393 8,7% -1,8 pp
Miljøpartiet Dei Grøne 293 6,5% 1,3 pp
Sosialistisk Venstreparti 182 4,0% 0,3 pp
Raudt 160 3,5% 3,5 pp
Venstre 73 1,6% -3,2 pp


Dette gjev følgjande samansetjing i heradsstyret:

Senterpartiet (8):

 • Jostein Ljones
 • Johanne Neteland
 • Svein Johannes Stuve
 • Siv Håbrekke
 • Trygve Vik
 • Gjermund Stuve
 • Silje Aksnes
 • Stig Aase

Arbeidarpartiet (6):

 • Torgeir Næss
 • Vigdis J. Håland
 • Halvard Lilletveit
 • Even Øyri
 • Evy Kleivane
 • Dag Rune Mo

Framstegspartiet (4):

 • Frode Nygård
 • Bjørgulv Hauger
 • Gunnar Kvandal
 • Gry Merethe Kyrkjeeide

Kristeleg Folkeparti (3):

 • Lisbeth Hanne Fredheim Oma
 • Hans Arne Børsheim
 • Jostein Moldsvor

Høgre (2):

 • Frode Skeie
 • Ottar Steinar Randa

Miljøpartiet Dei Grøne (2):

 • Natalia A. Golis
 • Kari Mostad

Sosialistisk Venstreparti (1):

 • Geir Madsen

Raudt (1):

 • Håvard Gjerde

For ytterlegare detaljar, informasjon om varamedlemer, personrøyster og slengjarar m.m, sjå valprotokollen (PDF, 228 kB).

Fylkestingsvalet

Resultat i Kvam:

Parti Røystetal %-vis oppslutning Endring frå 2015
Senterpartiet 1 186 28,6% 3,2 pp
Arbeidarpartiet 755 18,2% -3,8 pp
Framstegspartiet 442 10,7% -0,6 pp
Høgre 435 10,5% -3,0 pp
Miljøpartiet Dei Grøne 384 9,3% 1,9 pp
Kristeleg Folkeparti 325 7,9% -3,2 pp
Folkeaksjonen Nei til meir bompengar 159 3,8% 3,8 pp
Sosialistisk Venstreparti 158 3,8% 1,3 pp
Raudt 116 2,8% 2,0 pp
Venstre 58 1,4% -1,7 pp
Partiet Dei Kristne 48 1,2% 0,1 pp
Pensjonistpartiet 38 0,9% 0,4 pp
Helsepartiet 17 0,4% 0,4 pp
Demokratane i Noreg 8 0,2% -0,1 pp
Piratpartiet 6 0,1% 0,0 pp
Liberalistane 5 0,1% 0,1 pp
Noregs kommunistiske parti 0 0,0% 0,0 pp

 

Resultat i heile Vestland fylke:

Parti Røystetal %-vis oppslutning Endring frå 2015
Arbeidarpartiet 63 301 20,4% -11,8 pp
Høgre 55 594 17,9% -1,7 pp
Senterpartiet 48 866 15,7% 4,6 pp
Folkeaksjonen Nei til meir bompengar 28 228 9,1% 9,1 pp
Framstegspartiet 26 670 8,6% -2,2 pp
Miljøpartiet Dei Grøne 22 160 7,1% 2,0 pp
Sosialistisk Venstreparti 19 744 6,4% 1,7 pp
Kristeleg Folkeparti 15 171 4,9% -2,3 pp
Venstre 11 018 3,5% -1,6 pp
Raudt 10 652 3,4% 1,9 pp
Pensjonistpartiet 3 482 1,1% 0,6 pp
Partiet Dei Kristne 2 582 0,8% 0,1 pp
Helsepartiet 832 0,3% 0,3 pp
Demokratane i Noreg 786 0,3% 0,0 pp
Piratpartiet 603 0,2% -0,2 pp
Liberalistane 596 0,2% 0,2 pp
Noregs Kommunistiske Parti 233 0,1% 0,1 pp

 

Dette gjev følgjande samansetjing på fylkestinget:

 • Arbeidarpartiet, 14
 • Høgre, 12
 • Senterpartiet, 10
 • Folkeaksjonen Nei til meir bompengar, 6
 • Framstegspartiet, 6
 • Miljøpartiet Dei Grøne, 5
 • Sosialistisk Venstreparti, 4
 • Kristeleg Folkeparti, 3
 • Raudt, 2
 • Venstre, 2
 • Pensjonistpartiet, 1

Tidlegare valresultat

Nedanfor finn du resultata ved kommunestyrevala i Kvam i 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2015.

Kommunestyreval 1987 - 2015 (tal på røyster)
Parti 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeidarpartiet 1172 929 779 821 963 934 634 871
Framstegspartiet - 216 246 286 325 374 419 507
Høgre 972 739 432 567 499 580 735 441
Kristeleg Folkeparti 809 690 633 655 489 503 614 512
Miljøpartiet Dei Grøne - - 97 - - - - 217
Senterpartiet 742 1235 1104 831 882 923 968 1308
Sosialistisk Venstreparti 278 456 231 227 319 114 119 158
Tverrpolitisk grendeliste - - 220 270 85 - - -
Venstre 322 200 360 227 217 552 347 202
Grøn bygdeliste - - - 114 92 - - -
Demokratane - - - - 39 16 - -
RV (2003), Raudt (frå 2007) - - - - 18 59 84 -
Dei uavhengige         - 526 - -
Kvam tverrpolitiske liste             508 -
Bygdeliste for Norheimsund             64 -
Samla tal røyster 4295 4465 4102 3998 3928 4581 4492 4216
Røysteføre   6519 6478 6548 6452 6287 6455 6580
% frammøte   68,5 63,3 61 60,9 73 69,6 64,40 %