Nytt forslag til adressenamn - Botnagrend

Kvam herad skal oppretta vegadresser i grenda inst i Fyksesundet. Nytt forslag til adressenamn er Botnagrend. Innspel må leverast innan 09.08.24

Kvam herad v/rådmannen vedtok den 07.06.24 adressenamnet Botnen for grenda inst i Fyksesundet, saknr 154/24. Vedtaket er klaga på.

 

Som fylgje av motteken klage er forslag til nytt adressenamn sendt ut på høyring til grunneigarane i grenda og Språkrådet - statens forvaltningsorgan for språk. 

 

Innspel til namneforslag må leverast innan 09.08.24

 

Alle registrerte dokument i saka finn du på arkivsak 24/1898

 

Du som har spørsmål el. ynskjer meir informasjon kan ta kontakt med: