Informasjon om det nye koronaviruset

Norsk English - other languages / andre språk 

Mistenker du at du kan vera smitta med koronaviruset? Har du spørsmål om testing? Kvam legevakt har eit eige telefonnummer for dette: 468 04 366 (vekedagar 0830 - 1600). Me oppmodar til å bruka dette nummeret i samband med koronatestar, istadenfor legevakten sitt ordinære nummer 116 117. 

Teststasjonen ligg på Sandven, ovanfor Kvam Auto (følg skilting, sjå kart). Gjer ei avtale før du møter opp.

Informasjon om vaksinasjon
For anna informasjon, sjå helsenorge.no.

Har du spørsmål om korona? Sjå helsenorge.no, eller ta kontakt på den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015