Mistenker du at du kan vera smitta med koronaviruset?

  • For å minska risikoen for å smitta andre bør du ha god hand- og hostehygiene.
  • Dersom du har nyoppståtte luftvegssymptom, og føler deg sjuk, hald deg heime. Om du berre har lette forkjølingssymptom kan du leva som normalt. 
  • Du treng ikkje å testa deg med sjølvtest, og du treng heller ikkje å registrera positiv test (test med påvist smitte). Dei same råda om å halda seg heime når du kjenner deg sjuk, gjeld.
  • Bli verande heime frå jobb / skule / barnehage til du føler deg bra. Lette restsymptom som rennande nase, snørr, hesheit og noko hoste er ok.
  • Dersom du har nyoppståtte luftvegssymptom, bør du unngå kontakt med personar som har auka risiko for å verta alvorleg sjuke av luftvegsinfeksjonar. 
  • Dersom symptoma vert alvorlege eller ikkje går over, ta kontakt med lege. Ta alltid kontakt med lege dersom du er uroa for eit barn eller ein person du har omsorg for. Generelt bør det vera lågare terskel for å ta kontakt jo yngre bornet er.
  • Er du i ei risikogruppe? Sjå råd på FHI sine nettsider

Dersom du har spørsmål knytt til korona generelt, ring den nasjonale informasjonslina, 815 55 015.

PCR-test

  • PCR-test skal berre takast når ein lege vurderer det som naudsynt, som ved andre sjukdomstilstandar. Det er god tilgang på hurtigtestar, og dei kan hantast på Kvam legevakt alle kvardagar 0830 - 2300, og i helg 0800 - 2300. 
  • Det er per 10. august ikkje krav om PCR-test før innreise til noko land i EU eller EØS, men dette kan endra seg. Utanfor EU / EØS kan det også gjelda andre reglar. Undersøk kva reglar som gjeld i det landet du skal vitja. 
  • Dersom du treng å ta ein PCR-test i samband med reise, må du betala full pris for testing ved Kvam legevakt og på fastlegekontorar. Du kan eventuelt også venda deg til private aktørar på marknaden.

Teststasjonen på Sandven er avvikla. 

Har du spørsmål om korona? Sjå helsenorge.no, eller ta kontakt på den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015