Informasjon om koronavaksina

Klikk for stort bileteI veke 7 (veka som starta 15. februar) starta Kvam herad med vaksineringa av personar i aldersgruppa 75 - 84. Er du i denne aldersgruppa? Ta kontakt på tlf. 56 55 30 15 (kvardagar 9 - 15) dersom du ynskjer vaksine.

Når du ringjer vaksinetelefonen må du opplysa om namn, alder, fødselsdato og kva legekontor / fastlege du høyrer til. Desse opplysningane vert lagra hjå Kvam herad fram til dei vert sendt til legekontoret for vidare handsaming. Etter dette vert opplysningane sletta hjå Kvam herad. 

OBS: Det er uvisst kor mange vaksiner som kjem til Kvam kvar veke. Det let seg difor ikkje gjera å seia kor lang tid det vil ta å verta ferdig med dei ulike gruppene

Kvam herad reknar tidlegast med å kunna starta med massevaksinasjon i mars månad. Massevaksinasjon vil verta gjennomført i Øystesehallen, og etter alder som prioriteringsgrunnlag. Vaksinasjon på bakgrunn av sjukdomstilstand / diagnosar vil gå føre seg på fastlegekontora. 

Prioritert helsepersonell vert vaksinert parallelt med risikogruppene, med inntil 20 prosent av dei tilgjengelege dosane. Inntil vidare skjer vaksinasjonar på onsdagar, torsdag og fredagar. Når me får tilgang på fleire vaksinetypar kan dette utvidast. 

Hugs at du ikkje skal møta opp til vaksinasjon om du har forkjølelsessymptom, feber over 38 grader eller andre teikn på infeksjonssjukdom; og heller ikkje om du er i karantene, ventar svar på koronatest, har blitt vaksinert med annan vaksine i løpet av dei siste sju dagane, om det har gått mindre enn tre veker sidan du var ferdig med isoleringsperioda etter koronasjukdom (SARS-CoV2) eller om du er gravid. Gje då beskjed til vaksinasjonsstaden så snart som mogleg. Vaksinasjonen vert då utsett.

Spørsmål og svar om koronavaksina:

Vaksine

 

Har du spørsmål om korona? Sjå helsenorge.no, eller ta kontakt på den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Klikk for stort bileteTreng du nokon å snakke med, om rus, psykisk helse eller anna som er vanskeleg? Sjå eigen oversikt. 

Informasjon for tilsette

Informasjon om korona for tilsette i Kvam herad vert publisert på intranettsidene. Der finn ein også svar på ofte stilte spørsmål frå tilsette.