Informasjon om koronavaksina

Information in other languages: EnglishPolski - ภาษาไทยاَلْعَرَبِيَّةُ Lietuvių kalba - русский - ትግርኛ - Soomaali. For brosjyrar om koronavaksina på andre språk, sjå også nettsidene til FHI:  اَلْعَرَبِيَّةُ - Français - Kinyarwanda - Lietuvių kalba - PolskiSoomaaliSwahili - ภาษาไทย -  ትግርኛ - andre språk / other languages

Vaksinasjon går føre seg i Øystesehallen.

 

Du kan melda deg på vaksinering digitalt.  

Påmeldinga er no opna for alle fødd i 2003 eller tidlegare. Dersom du allereie har fått time til vaksine, treng du ikkje melda deg på på nytt. Dersom du ikkje har moglegheit til å bruka det digitale skjemaet, kan du ta kontakt på Kvam herad sin vaksinetelefon, tlf. 56 55 30 15 (kvardagar 9 - 15). 
Merk: Det kan verta kø på telefonen, bruk difor den digitale løysinga dersom du kan.

Byte av oppsett time?

Merk at kommunen har avgrensa kapasitet til å handtera byting av timar. Me ber difor om at du held på timen du har fått tildelt, dersom dette i det heile er mogleg. Let det seg likevel ikkje gjera, kan du ta kontakt på følgande nummer for byte av vaksinetime:  

 • måndagar og tysdagar (0830 - 1200, 1300 - 1500): tlf. 480 44 278
 • onsdagar og torsdagar (0830 - 1200, 1300 - 1500): tlf. 480 20 456

Tilsett i skule eller barnehage?

Tilsette i skule og barnehage vert prioritert, med siktemål om at dei skal vera beskytta ved skulestart (ha fått fyrste vaksinedose minst tre veker tidlegare). Dersom du er tilsett i skule eller barnehage, kan du kryssa av for dette i påmeldingsskjemaet og fylla ut kva for skule / barnehage det gjeld. 

Om du er sjuk eller i karantene på vaksinedagen 

Hugs at du ikkje skal møta opp til vaksinasjon om du har forkjølelsessymptom, feber over 38 grader eller andre teikn på infeksjonssjukdom; og heller ikkje om du er i karantene, ventar svar på koronatest, har blitt vaksinert med anna vaksine i løpet av dei siste sju dagane, om det har gått mindre enn tre veker sidan du var ferdig med isoleringsperioda etter koronasjukdom (SARS-CoV2) eller om du er gravid. Gje då beskjed til vaksinasjonsstaden så snart som mogleg. Vaksinasjonen vert då utsett.

Dersom du er sjuk eller av andre grunnar ikkje kan møta til oppsett tid, kan du ta kontakt på telefon:

 • måndagar og tysdagar (0830 - 1200, 1300 - 1500): tlf. 480 44 278
 • onsdagar og torsdagar (0830 - 1200, 1300 - 1500): tlf. 480 20 456

Vaksinering av risikogrupper

Dei fleste i desse gruppene skal allereie vera kontakta direkte. Dersom du meiner å ha ein av desse risikofaktorane, og ikkje har høyrd noko, ber me deg om å ta kontakt med fastlegekontoret ditt:

 • fedme med kroppsmasseindeks (ofte kalla BMI) på 35 eller høgare (du kan bruka NHI sin kalkulator for å rekna ut din kroppsmasseindeks)
 • kronisk leversjukdom
 • betydeleg nedsett leverfunksjon
 • diabetes
 • kronisk lungesjukdom, inkludert cystisk fibrose og alvorleg astma (med alvorleg astma vert meint astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroidar eller steroidtablettar det siste året)
 • demens
 • hjerneslag
 • kroniske hjarte- og karsjukdomar (unnateke høgt blodtrykk)
 • annan alvorleg og / eller kronisk sjukdom som gjev auka risiko ved COVID-19

Dersom du får immundempande behandling for autoimmun sjukdom, og ikkje allereie er kontakta angåande vaksinering, ber me deg også om å ta kontakt med fastlegekontoret.

Personvern

Når du ringjer vaksinetelefonen må du opplysa om namn, alder, fødselsdato og kva legekontor / fastlege du høyrer til. Ved bruk av digitalt skjema loggar du inn med BankID, og desse opplysningane vert automatisk henta inn, med mindre du skal tinga vaksine for nokon andre. Opplysningane vert sendt vidare til legekontoret for vidare handsamaing, og vert også lagra hjå Kvam herad fordi vaksinetelefonen også blir oppringt frå innbyggjarar som vil sikra seg at deira registrering har gått i orden. Dei vil verta sletta når vaksinetelefonen blir lagt ned.

Spørsmål og svar om koronavaksina:

Vaksine


 

Polski 

Szczepionka corona virus ma obecnie zapis dla wszystkich grup w każdym wieku.

Szczepienie dla grupy od 18-24 lat i 40-44 roku życia rozpoczną się na początku lipca, i potem będzie 
kolej na grupę w wieku 25-39 lat.

Aby się zarejestrować korzystaj z digitalnego formularzu (dostepny tylko po norwesku). Jeśli nie masz tej możliwości, skontaktuj się z gminą Kvam na telefon dotyczący szczepionki 56 55 30 15 (codziennie od 9.00 do 15.00 godziny).

Gå attende

English 

You may now register for vaccination against COVID-19. The vaccination of age groups 18 - 24 and 40 - 44 will start in early July. Thereafter, the age group 25 - 39 will be offered vaccinations. 

If you are residing in Kvam and over the age 44, but still have not registered for vaccination, you may also still do so. 

To register, please use our digital registration form, regrettably only available in Norwegian. If this is not possible for you, you may contact the vaccine hotline of the municipality at 56 55 30 15 (weekdays 9 a.m - 3 p.m).

Gå attende

ภาษาไทย

ในวันที่ 30 มิถุนายนการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 (โคโรนาไวรัส) จะเริ่มในกลุ่มอายุ 45 ถึง 54 ปีคุณอายุ 45 ปีขึ้นไปหรือไม่? คุณสามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มดิจิทัล (มีเฉพาะในภาษานอร์เวย์)  หากคุณไม่มีโอกาสที่จะทำเช่นนั้นคุณสามารถติดต่อวัคซีนของ Kvam herad ทางโทรศัพท์โทร. 56 55 30 15 (วันธรรมดา 9 15)  หมายเหตุ: สามารถใช้โทรศัพท์ได้ทุกที่ดังนั้นให้ใช้โซลูชันดิจิทัลหากทำได้!

Gå attende

اَلْعَرَبِيَّةُ

لقاح فيروس كورونا

الأن يمكن لجميع الفئات العمرية التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا. ستبدأ اللقاحات  للفئات العمرية 18 - 24 سنة و 40 - 44 سنة في مطلع شهر تموز ثم يليه المجموعة العمرية  25 - 39 سنة.

 

للحصول على اللقاح يتوجب على المرء تعبئة طلب التسجيل الرقمي المتوفر على موقع البلدية  kvam.no  (الموقع متوفر باللغة النرويجية فقط).

إذا لم تكن لديك الإمكانية لاستخدام النموذج الرقمي، يمكنك الاتصال بالهاتف المخصص للقاح  في Kvam herad ،

هاتف  56553015   (جميع أيام الأسبوع 9-15).

Gå attende

Lietuvių kalba

Registracija vakcinai

Dabar visos amžiaus grupės gali užsirašyti vakcinacijai. 18 - 24 metų ir 40 - 44 metų amžiaus grupių skiepijimas prasideda liepos pradžioje, o vėliau seka 25 - 39 metų grupė.

Reikia užsiregistruoti naudojantis elektronine forma (galima tik norvegų kalba). Jei neturite galimybės tuo pasinaudoti, galite susisiekti su Kvam herad vakcinos telefonu, telefonu 56 55 30 15 (darbo dienomis nuo 9 iki 15).

Gå attende

ትግርኛ

ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮረና

ሰላምታ ብምቅዳም ሕጂ ክታበት ዝወስዱ ተራ ናይቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳብ  24 ከምኡውን 40 ክሳብ 44 ዘለው ኮይኖም ክታበት ተዳልዪ ዝጅመረሉ ግዜ መጀመርያ ሓምለ ኮይኑ ናይቶም አብ ክሊ ዕድመ 25 ክሳብ 39 ዘለው ኸኣ ኣብ ዝስዕብ ኣዋርሕ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ክትግበር እዪ ከምቲ ልሙድ  ተጠቀስቲ ነቲ አብ ገጽ ናይ ምምሕዳር ክቫም ተዳልዪ ዝርከብ ጥብቆ ብምጥዋቅ ብመገዲ ኤሌክትሮኒካዊ ፎርም ብምምላእ ከመልክቱ ይከኣል ካልኣይ ምርጫ ብ ቁስ 56 55 30 15 መዓልታዊ ካብ ሰዓት 09 – 15  ዘሎ ግዜ ብምድዋል ቆጸራ ምሓዝ ወይ ምግባር ይከኣል 

Gå attende

Soomaali

Talaalka caabuqa/ karoonaha:

Hada guruubada dhamaan way isku diwaan galin karanaa talaalka karoonaha. Talaalida gurubada 18-24 jirka iyo 40-44 jirka wuxu bilaabanaya horaanta bisha todobaad ee julay. Markaas kadib waxa xigi doona gurubka 25-39 jirka ah.

Qofku waa inuu isku diwaan galshaa habka casriga ah amaba loyaqaan dhijitalka kaaso laga heli karo barta www.kvam.no waa luuqada norwijiga ah kali ah. Hadii aysan ku suurta galeyn inaad isticmaasho tani, la xiriir talaaltelefonka kvam herad ee ah: 56553015 ( maalin kasta 9-15).

Gå attende

Har du spørsmål om korona? Sjå helsenorge.no, eller ta kontakt på den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Klikk for stort bileteTreng du nokon å snakke med, om rus, psykisk helse eller anna som er vanskeleg? Sjå eigen oversikt. 

Informasjon for tilsette

Informasjon om korona for tilsette i Kvam herad vert publisert på intranettsidene. Der finn ein også svar på ofte stilte spørsmål frå tilsette.