Informasjon om det nye koronaviruset

English - other languages / andre språk 

Mistenker du at du kan vera smitta med koronaviruset? Har du spørsmål om testing? Kvam legevakt har eit eige telefonnummer for dette: 468 04 366 (vekedagar 0830 - 1600). Me oppmodar til å bruka dette nummeret i samband med koronatestar, istadenfor legevakten sitt ordinære nummer 116 117. 

Teststasjonen ligg på Sandven, ovanfor Kvam Auto (følg skilting, sjå kart). Gjer ei avtale før du møter opp.

Informasjon om vaksinasjon
For anna informasjon, sjå helsenorge.no.
 

Kva gjer du om du har nyoppståtte luftvegssymptom?

(Feber, hoster, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsett allmenntilstand)

Klikk for stort bilete

  • Bli heime frå jobb / skule / barnehage.
  • Dersom born i barnehage- og barneskulealder berre har rennande nase eller snørr, og elles er i fin form, kan barnet gå i barnehage / skule, og treng det ikkje testast for COVID-19. 
  • Ta kontakt med lege dersom du er bekymra for helsetilstanden til eit barn. Generelt bør det vera lågare terskel for å kontakta lege jo yngre barnet er.
  • Foreldre kan vurdera COVID-19-test av barna. Dei bør testast dersom dei er nærkontakt til ein stadfesta koronasmitta person.
  • Vaksne og ungdom bør testa seg for COVID-19. Kvam legevakt har eit eige telefonnummer for bestilling av koronatest: 468 04 366 (vekedagar 0830 - 1600).
  • Dersom symptoma forsvinn heilt etter ein dag, kan du venda attende til jobb / skule / barnehage utan svar på test.
  • Ved positivt testsvar (påvist smitte): Hald deg heime i 5 døgn etter symptomebut. Du må vera feberfri i minst 24 timar utan bruk av febernedsetjande preparat.
  • Ved negativt testsvar (inga påvist smitte): Hald deg heime til du føler deg bra og du har vore feberfri i 24 timar. Dei fleste vil då vera heime eit par dagar.
  • Dersom du har teke ein heimetest, må denne stadfestast med ein PCR-test på ein teststasjon.
  • Dersom symptoma er alvorlege, eller ikkje går, ta kontakt med lege...

Har du spørsmål om korona? Sjå helsenorge.no, eller ta kontakt på den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015