Regjeringa varsla fredag 18. juni ytterlegare lettingar i smitteverntiltaka. Her finn du dei viktigaste nasjonale reglane og tilrådingane frametter.

Rutinane for besøk i sjukeheimar er oppdaterte. Her finn du oversikt over kva rutinar som gjeld.

Vaksineringa mot COVID-19 for personar i aldersgruppa 45 - 54 startar 30. juni. Er du i denne aldersgruppa, eller eldre? Då kan du tinga vaksine digitalt.

 

Også i år vil 17. mai-feiringa verta prega av koronapandemien og av smitteverntiltak.
   

Kvam har ikkje fått meldt nye tilfelle av koronasmitte sidan førre torsdag.

Kvam herad har torsdag fått melding om to ytterlegare tilfelle av koronasmitte i Kvam. Båe er nærkontaktar av tidlegare smitta, og var følgeleg i karantene.

Alle som vart testa for koronasmitte i går, tysdag, har fått svar. To av dei har fått påvist koronasmitte. Dette var to nærkontaktar til tidlegare smittetilfelle, som tok andre test.

Igår vart 112 personar testa for korona i Kvam. Alle har no fått svar, og ingen av dei har fått påvist smitte.

Kriseleiinga i Kvam herad har i møte i kveld vald å oppheva den lokale forskrifta frå midnatt. Dette vert gjort fordi heradet no opplever å ha oversikt over utbrotet som starta onsdag før påske.

 Alle testar frå i går (laurdag 10.04.21) er analysert. Resultatet viser 3 forventa positive svar blant nærkontaktar av tidlegare smitta. Totalt 49 smitta sidan 31. mars.