Så langt er 150 personar testa for koronasmitte i Kvam herad. Det er ikkje avdekkja fleire smittetilfelle enn dei fem som allereie er kjende.

Dei tre biblioteka i Kvam er stengt, men me har fått nokre nye, gode retningslinjer som gjer at me likevel kan tilby lånarane eit tilbod om bøker eller anna materiale til påske.
Bestill på epost, og hent utanfor biblioteket.
 

144 personar er så langt testa for korona i Kvam herad. Fem smittetilfelle er stadfesta. 

For at det skal vera mogleg må du søkja innan 3. april. Dette vert gjort fordi mange no er i ein krevjande og usikker situasjon.

135 personar er så langt testa for koronasmitte i Kvam. Det er påvist 5 smittetilfelle.

– Eg er imponert over responsen, seier helse- og omsorgssjef Åslaug Bøhn Botnen. – I heradet er me svært takksame for at så mange melder seg, vil bidra med sin kompetanse og er klare for å gjera ein innsats dersom me får ei personellkrise. 

Oslo universitetssykehus (UOS) undersøker korleis koronaviruset spreier seg i Noreg og inviterer alle til å delta, gjennom eit elektronisk spørreskjema.

127 personar i Kvam herad var testa for koronasmitte fram til i dag. Det er no registrert tre* nye med stadfesta smitte, slik at det til saman er fire* registrert smitta i Kvam.

 

Det er viktig at alle som har helseplager som ikkje er knytt til Covid-19 tek kontakt med fastlege eller legevakt dersom det er behov for det.

Manglar du tilgang til dei digitale tenestene som biblioteket tilbyr? Fortvil ikkje! Nasjonalbiblioteket har no lansert ei løysing der du kan få deg lånekort via nettet.