Saman for ei inkluderande fritid i Kvam

Oppvekstkonferanse 30. og 31. august 2023

Kvam herad ser på arbeidet med fritid som eit viktig samfunnsoppdrag. For barn og unge er deltaking i fritidsaktivitetar ei viktig kjelda til fellesskap, identitet og meistring. 
Under oppvekstkonferansen vil det vert det arrangement for ulike målgrupper. 

Ung fritid Kvam logo - Klikk for stort bilete

Som ein del av satsinga på fritid for barn og unge arrangerer Kvam herad ein oppvekstkonferanse med fritid som tema 30. og 31. august 2023.


Med utgangspunkt i fritidserklæringa vår ynskjer me å uforska korleis me som lokalsamfunn kan leggja til rette for inkludering på fritidsarenaen i Kvam.

 

Den verdfulle fritida
-
fritid som beskyttande faktor

Fagsamling for medlemer i ungdomsrådet, tilsette ulike tenester i kommunen, lærarar og elevar i grunnskulen og på vidaregåande, politietaten og politikarar

Øystese idrettshall onsdag 30. august kl 10 - 14

- Korleis kan me sørgja for at fritidsarenaen i Kvam er reelt tilgjengeleg for alle barn og unge?
Dette spørsmålet ynskjer me å utforska på fagsamlinga gjennom faglege innlegg og case-drøftingar. Føremålet med fagsamlinga er at tilsette i Kvam herad, lærarar og elevar i grunnskulen og vidaregåande skule og andre etatar som jobbar med barn og unge, skal få auka kompetanse om korleis ei inkluderande fritid kan førebyggja utanforskap. ALLEMED, Frivillighet Norge og vårt eige ungdomsråd skal bidra med faglege innlegg på samlinga.

Bilde av Leo Ajkic - Klikk for stort bileteLeo Ajkic

Saman for ei inkluderande fritid

Ope møte i Øystese idrettshall

Onsdag 30.august kl 18 - 20. Gratis inngang - ope for alle!

Program: 

  • Opning ved ungdomsrådet
  • Føredrag og samtale med Leo Ajkic
  • Paneldebatt

Gjennom si eiga historie og refleksjonar rundt inkludering vil Leo Ajkic mellom anna snakka om kor viktig det er at barn og unge vert sett som ressursar og får høyra til eit fellesskap. Scenesamtalen og panelsamtalen vil ta utgangspunkt i tema som har kome fram i innspel og samtalar med ungdomar i Kvam.          

Bilde av Kvam ungdomsråd 2022 -23 - Klikk for stort bileteKvam ungdomsråd 2022 -23

___________                                                 

Fritidsmesse for elevar

Øystese idrettshall, torsdag 31. august kl 10 - 13

Elevar frå 7. til 10. trinn får kvart år høve til å koma på fritidsmesse i skuletida. På messa har representantar for fritidsaktørane i Kvam stands der dei informerer om tilboda og aktivitetane sine. Elevar frå vidaregåande skule er også hjarteleg velkomne! 

___________

Fritidsmesse for alle 

Øystese idrettshall, torsdag 31. august kl 17:30 - 18:30

Foreldre og alle andre interesserte er velkomne til å oppleva mangfaldet av fritidstilbod for barn og unge i Kvam. 

bilde frå fjorårets fritidsmesse - Klikk for stort bileteGlimt frå fritidsmessa 2022

Oversikt over alle fritidstilbydarane som kjem:

Kulturskulen
ungdomskoret
Origo
Øystese fotball
Skøyteklubben
Hardangerbadet
Kabuso
ØIL
Strandebarm IL
Kvam bordtennis
Norheimsund fotball
Karateklubben
Klatreklubben
Kvam E - sport
Kvam jeger og fisk
Rossvoll volleyball
Fartøyvernsenteret
Norheimsund skulemusikk
Kvam LSK
Skateparken
Basen
Hardanger trening
Norheimsund fotball
Attrå
Krik

*Med atterhald om evt. endringar

___________

God inkluderingspraksis på fritidsarenaen i Kvam

Samling for fritidsaktørar

Øystese idrettshall, torsdag 31.august kl 18:30 - 21

Me vil feira dei gode fritidsaktørane i kommunen vår!
Under samlinga vert det vert det fagleg inspirasjon, middag og mingling. 

___________

Fritidsdagar

Fredag 1. - søndag 3. september

Fritidsmessa held fram ulike stader i kommunen gjennom helga. Klubbar, lag og andre aktørar tilbyd aktivitetar på sin heimebane rundt i kommunen.

Test ut kva for ein fritidsaktivitet som høver best for deg!

Gratis - for alle!

Program fredag, laurdag og søndag

 

bilde av symbol og tekst - Klikk for stort bilete

kl 19.30-22.30 Origo ungdomsklubb Tacofredag, kafè og konkurransar 
                          Stad: Øystese bedehus, Ingebrigt Vik-vegen 22

kl 18-20  Hardangerbadet Ungdomsbading 
                Stad: Hardangerbadet, Hardangerfjordvegen 615, Øystese 

kl 18.30-20 Hardanger bordtennisklubb Open hall: Alle er velkomne til å prøva bordtennis!
                    Stad: Bordtennishall, Dalatunvegen 40, Steinsdalen

kl 19-22:30 Ålvik ungdomsklubb Ope hus. Sal av brus og snacks. Frå 8. klasse og oppover
                    Stad: Folkets Hus, Trånavegen 44, Ålvik

 

bilde av symbol og tekst - Klikk for stort bilete

kl 10 - 16 Hardanger Fartøyvernsenter Open dag med familieaktivitetar  
                 Stad: Sandvenvegen 50, Norheimsund

kl 12 - 14 Øystese fotballklubb Løkkefotball for spelarar i alle aldrar og på alle nivå
                Stad: Fotballbana i Øystese 

kl 13 - 17 Kvam E- sport Open dag 
                 Stad: Nedre Vik 4, Øystese 

kl 15 - 17 Ålvik skatepark Open dag: Kom og opplev Ålvik skatepark! Me har utlånsbrett ein kan prøva. NB: På eige ansvar. Vert avlyst dersom det regnar.
                 Stad: Ålvikvegen 1128, Ålvik

 

bilde av symbol og tekst - Klikk for stort bilete

kl 12 - 14 Norheimsund fotballklubb Løkkefotball for spelarar i alle aldrar og på alle nivå
                 Stad: Fotballbana i Norheimsund, Haugamyrvegen 90

kl 13 - 15 Sjøaktiv Strandebarm (SIL) Open dag: Kom og opplev vassaktivitetar med kajakk, SUP og kano (me har også barnekajakkar).
                  Stad: Tangeråsneset 60, Strandebarm. 

kl 13 - 15 Kunsthuset Kabuso Familieverkstad 
                 Stad: Hardangerfjordvegen 626, Øystese

kl 17 - 20 Hardanger trening Tren i treningsrommet og delta på 
                 gruppetimar kl 19.00. Stad: Gamle Dalavegen 9 Norheimsund 

kl 17 - 19 Kvam kulturskule Ope hus: Prøv eit instrument og bli med på ein workshop. Enkel servering. 
                 Stad: Sandvenvegen 18, Norheimsund.  

kl 17:30 - 19 Hardanger bordtennisklubb Open hall: Alle er velkomne til å prøva bordtennis! Sal av vafler, kaffi, brus.
                      Stad: Hardanger Bordtennishall, Dalatunvegen 40, Steinsdalen

______________

Ekstra!

Måndag 4. september kl. 19.30 - 21.30 
Øystese og Norheimsund ungdomskor 
Velkomen til korøving i Øystese bedehus! Song, musikk og sosialt