Søknad om tiltak til energisparande tiltak

Klikk for stort bilete 

 

 

Kvam herad har oppretta ei stønadsordning for klima- og energisparetiltak som ikkje er støtta av ENOVA.

SØKNAD OM TILSKOT TIL ENERGISPARANDE TILTAK

Kvam herad har oppretta ei stønadsordning for klima- og energisparetiltak som ikkje er støtta av ENOVA. Heradsstyret i Kvam har løyvd til saman 8 millionar kr. i 2022/23 for at dei som eig eigedom i Kvam kan søkja om tilskot til energisparande tiltak.

Rammer:

• Inntil 50 000,- kr. i tilskot

• Inntil 30% av prosjektkostnaden

• Ikkje eigen søknadsfrist

• Kontinuerleg handsaming

• Ein søknad pr. matrikkeleigar

Kontaktperson: Jan Tjosås, jatj@kvam.kommune.no, mobil: 920 18 912 

Lenke til retningsliner finn du her: Retningslinjer for klima- og energifond i Kvam - vedtekne i heradsstyret 08.11. 2022

Lenke til søknadsskjemaet finn du her: https://www.kvam.no/sd/skjema/KKO129/