Søk om barnehageplass

Klikk for stort bileteTreng du barnehageplass 2022 / 2023? Barn fødd før 1. desember 2021 har lovfesta rett på plass frå august, eller den månaden dei fyller eitt år, når du søkjer innan fristen. Søknadsfrist for hovudopptaket er 1. februar 2022.

Meir informasjon om å søkja barnehageplass finn du i ein eigen artikkel, der finn du også lenkjer til dei ulike barnehagane i Kvam. Søknadsskjemaet er digitalt