Fosterheimsveke Bergen

Stort behov for fosterheimar!
Bli med på foredrag med psykologspesialist Bente Austbø tirsdag 6.juni i Bergen

Illustrasjon av mann og dame, med tilhøyrande tekst. Lilla på gul bakgrunn - Klikk for stort bilete

Kva

Fosterhjemstjenesten i Bergen inviterer til foredrag med psykologspesialist Bente Austbø.

  • Ho skal blant anna prata om korleis etablera gode relasjonar mellom eigne barn og fosterbarn
  • I tillegg blir det panelprat med erfarne fosterforeldre
  • Korleis vil det eigentleg påvirke min familie, dersom me blir fosterheim? 

Tid og Stad

Tirsdag 6. juni kl. 18:00 - 20:00 

Solheimsgaten 11, Skipsbyggerhallen, Bergen 

Meld deg på å møt erfarne fosterforeldre som svarar på dine spørsmål.  

Påmelding på denne lenka

Arrangementet er gratis og det blir enkel servering.   

>Undersøkingar syner at dei som kjenner nokon som er fosterforeldre, er meir opne for- og interesserte i å bli det sjølv.

>Dei som vurderer å bli fosterforeldre har ofte mange ubesvarte spørsmål. Derfor arrangerer Fosterhjemstjenesten i Bergen treffpunkt for interesserte familiar som vil vite meir og lar dei få treffa erfarne fosterforeldre.  

>Arrangementet høver for alle, særleg deg som er litt ekstra nysgjerrig på kva det vil sei å vera ein fosterheim. 

#fosterhjemsuka

*Påmelding på lenka over