Strandebarm idrettshall

Strandebarm idrettshall har ein særs flott beliggenheit på Tangerås. Hallen inngår i Strandebarm idrettspark som innheld, fotballbanar, friidrettsanlegg, miniatyrskytebane, joggeløype, sandvolleyballbane og symjehall.

Strandebarm idrettshall opna i 2008 og er mellom anna tilrettelagt for håndball, basketball, volleyball og badminton.

Utleige

DAGTID, fram til kl 16.00: Skulen disponerer hallen. Ønskje om leige på dagtid må avklarast direkte med skulen.

KVELDSTID/HELG: All tinging av hallen på kveldstid/helg må gå gjennom Kvam herad. 

For reservasjon, bruk det digitale skjemaet for dette.

Når er hallen i bruk?