Idrettshallar

Klikk på kvar av hallane over for meir informasjon om treningstider, arrangement med meir.

For booking av idrettshallane til bruk på ettermiddagstid, kveld og i helger, kan du nytta deg eit digitalt skjema for dette. For bruk av skjemaet krevst Bank-ID. 

Skulane disponerer hallane fram til kl. 16 på kvardagar, og eventuelt bruk av hallane då må avklarast med dei.