Viktig melding til alle grunneigarar i Kvam herad

Ulike realføremål - Klikk for stort bilete Du vert med dette oppmoda til å orientera deg om kva framlegg til ny kommuneplan sin arealdel betyr for deg og dine interesser. Informasjon om korleis planframlegget råkar din eigedom vert ikkje sendt ut direkte til deg. 

Her finn du framlegg til ny kommuneplan som ligg ute på høyring fram til 30.juni 2018.

 

Planframlegget definerer areala til spesifikke føremål som td: bustad, forretning, parkering, landbruk-, natur- og friluftsområde, osb. Korleis råkar dette din eigedom og dine interesser?

 

Ta kontakt om du treng hjelp til å finna fram i informasjonen:

  • Rådhuset:  tlf 56553000
  • Norheimsund bibliotek:  tys, ons og tors   tlf 56551799

Kontaktinfo

Kvam herad - Rådhuset
E-post
Telefon 56 55 30 00

Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund

Opningstider:
Månd - fred  kl.0900-1500
Sommartid : kl.1000-1400  (gjeld vekene 25 - 33)