Vert med på gjenbruksveka 2023!

I perioden 25. - 30. november, ynskjer Kvam herad saman med BIR å retta søkjeljoset mot mindre forbruk og gjenbruk på gjenbruksveka. 

Bilde av haug med plastbeger på  grønt gras - Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilde

Målet er å engasjera både næringsliv, lag og organisasjonar og einskildpersonar, til å vera med. 


Aktuelle tema og aktivitetar kan vera:

  • matsvinn
  • plastforbruk
  • klesbyte
  • skibyte
  • redesign
  • reparera i staden for å kjøpa nytt
  • foredrag mm. 

Har du eller de ynskje om å vera med eller ha arrangement som kan passa inn i gjenbruksveka, kan de melda dette inn til:

Samfunns- og utviklingssjef, Jon Nedkvitne
E-post: jone@kvam.kommune.no eller telefon 979 53 274

Miljøkoordinator, Runa Kvamme Ekrem
E-post: runekr@kvam.kommune.no eller telefon 458 76 023      

Frist for å koma med innspel er sett til: 24. april 2023

Håpar at de vil vera med å bidra!