Varsling om sprengingsarbeid Sandvenhagen/Norheimsund

Klikk for stort bilete I samband med sprengningsarbeid orienterer I.H. Entreprenør om rutinar for varsling med sirene. 

Det vil verta varsla i tråd med Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer §90:

Det skal varslast med sirene med korte støt som fortel at sprengning skal finna stad. I praksis tyder dette at sirena vil "pulsera" i om lag eitt - 1 - minutt før sprengning. Når sirena sluttar er fåra over. 

N.B: Bebuarar og andre som oppheldt seg i bustader og andre bygg vert bedne om å ikkje opphalda seg ved vindauge når sprengninga føregår. 

Ved spørsmål om sprengngsarbeidet, ta kontakt med bergsprengingsleiar Andreas H. Hella på tlf. 911 36 931.