Varsel om justering av plangrense for reguleringsplan på Valland

Klikk for stort bileteI medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om utvida planområde for reguleringsplan på gnr 33 bnr 195 m.fl. Valland. Frist for innspel 20.06.20

  

Reguleringsplanen vert utarbeidd i privat regi. For informasjon om oppstart, sjå informasjonsbrev (PDF, 294 kB)

 

Planavgrensinga framgår vedlagd kart (PDF, 243 kB)

Frist for innspel: 20. juni 2020

Eventuelle merknader til planarbeidet skal sendast Geoplan AS, Sandvenvegen 17, 5600 Norheimsund, eller via epost: post@geoplan.no. Spørsmål kan rettast til Geoplan på tlf. 56 55 62 33. Alle innspel vil verta vurdert og lagt ved planframlegget når det vert sendt til Kvam herad for handsaming.

Trond Inge Myhre Brakestad
Sakshandsamar
E-post
Telefon 56 55 30 81