Stenging av Gamle Dalavegen

I samband med at trafikksikringstiltak vert utført i området er Gamle Dalavegen stengt for biltrafikk mellom nr. 40 og nr. 60. Omkøyring via Fv49 / Sæland. Klikk for stort bilete  

Klikk for stort bileteGangveg gjennom områdetDet er vegtilkomst til eigedomane, og gangveg er etablert gjennom anleggsområdet. På strekninga mellom Gamle Dalavegen 60 og Sandvenhagen 30 må korte stopp også påreknast.

Arbeidet går føre seg frå mai til juli 2022.