Politisk møtebolk nr. 8 2019

Klikk for stort bileteDet blir møte i ulike politiske utval i perioden 29.11. - 17.12.2019. I denne artikkelen finn du detaljar om møta samt lenker til dei ulike sakskarta.


 

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre 29.11.2019 kl 09.00 Sakliste finn du her.

Kvam formannskap 02.12.2019 kl 09.00 Sakliste finn du her.

Kvam heradsstyre 17.12.2019 kl 09.00 Sakliste finn du her.