Kvam i nasjonal ressursgruppe

Illustrasjonsbilete - Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilete Pixabay. Sluppe i det fri. Kunnskapsministeren har bede Kvam herad om å delta i ei ressursgruppe som skal identifisera gode metodar for å førebyggja og handtera utagerande åtferd og vald i skulen.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner - Klikk for stort bileteKunnskapsminister Jan Tore Sanner Marte Garmann / Kunnskapsdepartementet Bakgrunnen for at Kvam herad er ynskt med i dette arbeidet, er fellessatsinga til barnehage og skule i Kvam kring tema språkbruk, kompetanseheving og haldningsendring rundt elevar som utfordrar i skulekvardagen: «Barn er ikkje vanskelege, dei kan ha det vanskeleg».

Oslo, Drammen, Tromsø, Trondheim og Kvam

Beate Gauden, som er leiar for barnehage- og skule, skal representera Kvam i ressursgruppa. Arbeidet startar opp i Januar 2019. I tillegg til Kvam skal Tromsø, Oslo, Drammen og Trondheim kommune delta.

Mandatet til gruppa er:

Utagerende og voldelig oppførsel hos elever, enten det er rettet mot andre elever, lærere eller andre voksne, er alvorlig for alle involverte. Mange lærere opplever at de en eller flere ganger har blitt utsatt for trusler fra elever som de oppfattet som ubehagelige. Elever kan oppleve utrygghet og mistrivsel. Vi har alle et felles ansvar for at vi har en skole hvor elevene trives, og lærerne skal oppleve trygghet jobben sin. 

Kunnskapsministeren ønsker å etablere en gruppe av noen kommuner som tar et felles ansvar og en lederrolle i arbeidet med å identifisere gode metoder for å forebygge og håndtere utagerende oppførsel og vold i skolen. Målet er todelt:

  1. Gjennom dialog og samarbeid mellom lederkommunene, identifisere og videreutvikle gode metoder for å forebygge og håndtere utagerende oppførsel og vold i skolen.
  2. Gode erfaringer og metoder skal deles med andre skoleeiere gjennom relevante arenaer. Lederkommunene vil kunne fungere som støtte til kommuner som jobber med problemstillingen.

Kvam har takka ja til å vera ein av leiarkommunane i dette svært viktige arbeidet, då det vil gje oss både kunnskap og påverknad innan området.