Kvam herad tek i bruk MyKid i barnehagane

Klikk for stort bilete Frå august 2020 tek Kvam herad sine barnehagar i bruk kommunikasjonsløysinga MyKid i samarbeidet med foreldra.

Ved bruk av appen MyKid kjem påminningar om foreldremøte, enkle beskjedar med melding om kle, aktivitetar, fråvær osv. gjennom EIN felles kanal.  Foreldre kan lasta ned ein gratis app og få tilgang til informasjonen via mobil, PS eller nettbrett.

Du kan lesa meir om MyKid og kva rutinar som gjeld med omsyn til personvern her (PDF, 730 kB)