Kulturmidlar 2021

Kvam herad lyser ut tilskot til frivillige lag og organisasjonar som driv kultur- og idrettsarbeid,- samt tilskot til leikeplassar, nærmiljøtiltak, idrettsanlegg, turløyper/friområde og lagseigde kulturhus i Kvam.

Klikk for stort bilete  

For nærare opplysingar om ordningane og søknadsskjema, sjå:

For meir informasjon, ta kontakt med kulturkonsulent Mary Ann Sørheim, tlf. 56 55 69 06, e-post: mars@kvam.kommune.no

Søknadsfrist: 1. mars 2021.