Kommuneplanens arealdel - rådmannen sitt framlegg til politisk handsaming

Kommuneplanens arealdel skal handsamast i Formannskapet 25.04.2018 og leggast ut til offentleg ettersyn i etterkant av møtet.
KommuneplanBilde3 - Klikk for stort bilete

Ny versjon kjem i kartløysinga til Kvam i løpet av neste veke.

Plandokument som ligg til politisk handsaming:

Når planen kjem ut til offentleg ettersyn, er det høve til å kome med innspel til planen.

Kontaktinfo

Heidi E. Ørjansen
Einingsleiar plan og byggesak
E-post
Telefon 56 55 30 30
Mobil 905 41 203