Her finn du rådmannen sitt budsjettframlegg

Klikk for stort bilete iStock / smshoot. Underlagt kopirett. Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025 er tilgjengeleg i Framsikt, og presentasjonen av budsjettet til formannskapet kan også sjåast i kommune-TV.

Framlegget kan lesast på Framsikt. Budsjettframlegget vart også presentert i arbeidsmøtet til formannsskapet onsdag 17. november, som også er tilgjengeleg i opptak via kommune-TV.