Godkjend reguleringsplan - Aksnes

Kvam heradsstyre har i møte den 11.06.2019 vedteke reguleringsplan for: Aksnes, fritidsbustader på del av gnr. 4 bnr. 5 og 88. Vedtak om godkjend reguleringsplan kan klagast på av den som er part el. har rettsleg klageinteresse.

Klikk for stort bilete  

Klage må leverast skriftleg til Kvam herad innan 28.10.2019. Krav om erstatning el. innløysing må fremjast til Kvam herad innan 3 år frå kunngjeringsdato.

Under finn du plandokument og vedtak i saka:
 

Aksnes
Tittel Publisert Type
Aksnes, 2

Vedtak i heradsstyret og NPB

04.10.2019 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Aksnes, 2. gongs handsaming av reguleringsframlegg (L)(918740).docx
Føresegner 02

Føresegner

04.10.2019 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Føresegner 02.07.19_rev. isamsv_vedtakdocx.docx
Plankart rev 16

Plankart

04.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart rev 16.09.19.pdf