Fv 576 Teiglandsberget på strekninga Mundheim - Strandebarm i Kvam herad

Kan bli stengt i periodar på inntil 1 time grunna vegarbeid. 
Gjeld frå 23.01.2023 klokka 07:00 til 02.02.2023 klokka 19:00

Vestland fylke sin logo - Klikk for stort bileteFv 576 Teiglandsberget, Mundheim - Strandebarm

Gjeld i tidsrommet: Måndag til onsdag frå 07:00 – 19:00 og torsdag frå 07:00 til 15:00.

Utrykkingskøyretøy og bussar i rute kan passere.

Gjeld frå 23.01.2023 klokka 07:00 til 02.02.2023 klokka 19:00