Forslag til adressenamn i Hamlagrø

Klikk for stort bileteKvam herad skal oppretta fleire nye adresseområde i Hamlagrø. Desse adresseområda skal namnsetjast. Namneforslaga som føreligg vert no kunngjort. Har du innspel om annan skrivemåte el andre namneforslag? Send ditt innspel innan 12.06.22

Forslag til adressenamn framgår her i kart som syner adresseområda si avgrensing, utarbeidd av Kvam herad v/rådmannen. Namneforslaga er meint å vera dekkande for kvart adresseområde sitt geografiske område.

I arbeidet med adressenamn har Kvam herad hatt kontakt med folk som er lokalkjente i områda. Namneforslaga vert sendt på høyring til Språkrådet - statens forvaltningsorgan for språk.

  • Osen
  • Lii
  • Klubben
  • Søre Hamlagrø
  • Kyrkjevika (alternativt Kyrkjeviki)
  • Blåkoll

 

Grunngjeving av forslag til adressenamn:

Osen, Lii, Klubben, Søre Hamlagrø, Kyrkjevika og Blåkoll er stølar el. ligg i stølsområde. I fleire bøker som handlar om stølar i Kvam, så er desse namna omtala. Kvam herad ynskjer difor å vidareføra namna inn i adresseringsområda.

Kyrkjevika/Kyrkjeviki er eit eldre hyttefelt bygd ut etter ein reguleringsplan frå 1986. Munntleg uttale er «Kyrkjevikje». Namnet er innarbeidd og Kvam herad ynskjer å nytta dette for hytteområdet. Namnet kan ha både a- og i-ending. I språkprofilen til Kvam herad vert det brukt a-ending. Det er såleis valgt Kyrkjevika.

 

Du som har spørsmål el. ynskjer meir informasjon kan ta kontakt med:

  • Heidi Ørjansen,  tlf: 90541203   e-post:  heiorj@kvam.kommune.no
Heidi E. Ørjansen
Einingsleiar plan og byggesak
E-post
Telefon 905 41 203