Folkehelseprofil 2020

Folkehelseprofilar for kommunar og bydelar landet over er no publisert av Folkehelseinstituttet. Temaet for 2020 er sosial berekraftige lokalsamfunn. Profilane vert utarbeidd på grunnlag av ei rekkje ulike statistiske data.
Klikk for stort bilete  

Folkehelseprofilen for Kvam kan lastast ned her: Folkehelseprofilen 2020 (PDF, 2 MB)

Du kan også bla i han nedanfor, dersom nettlesaren din stør PDF-visning: