Driv du med arbeid for sjuke eller eldre?

Klikk for stort bileteSøk støtte frå Elsa og Svein Iversens legat. Legatet har kr. 50 000 som skal fordelast i 2021.

Dei som kan søkja om desse midlane er enkeltpersonar, prosjekt, institusjonar eller lag og organisasjonar som kan vera til glede for sjuke og eller/ eldre i Kvam. Styret avgjer om summen skal delast ut ein eller fordelast på fleire søkjarar. 

Søknadsfrist er 22.4.2021.

Eventuelle spørsmål kan rettast til styreleiar: Roar Strømme, sokneprest i Vikøy og Strandebarm (tlf. 970 37 737).

Send søknaden til Elsa og Svein Iversens legat v/ Roar Strømme, Postboks 39, 5600 Norheimsund, eller epost: rs466@kyrkja.no.