Med heimel i Eigedomsskattelova § 15, vert eigedomsskattelista lagt ut til offentleg ettersyn i tre veker frå 1. mars 2021.

Er du pårørande til nokon som har eller har hatt utfordringar knytt til rus? Tysdag 2. mars er det pårørandetreff på Gamleskulen i Norheimsund. Tidspunkt 18.00-19.30

Heimebuande eldre kan leva meir som normalt når dei er fullvaksinert.

Søknadsfrist for tilskot til tiltak i beiteområder i Kvam herad er i år 1. april.

  

Sidan midten av oktober har store delar av Helse Bergen-området vore utan avtale om kjøring av pasientreiser. Det endrar no seg no frå 24. februar 2021, blant anna i Kvam herad.

Det er godt å bli lest for.

Kvar torsdag kl 10.00 er det høgtlesing i det digitale rommet Torefjell på internett

Kontrollutvalet har hatt møte idag, måndag 22. februar. Møtet er tilgjengeleg i opptak på kommune-TV

 

 Kvam herad søkjer om mindre endring av reguleringsplan for Næringsområde Sandvenhagen – Mo, planID 20070010, vedteken 04.09.2007, og mindre endring 24.09.08

 Kvam herad søkjer om mindre endring av reguleringsplan for gnr. 11 bnr. 10 og 84 Sandven, Norheimsund vedteken 26.11.2009, (planID 123820090016).

Som Hordaland Folkeblad meldte i førre veke har Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS (IKAH) digitalisert eldre arkiv frå både gamle Vikør herad (som vart til Kvam i 1911) og frå tidlegare Strandebarm herad (som vart ein del av Kvam i 1965).