Kulturskuleveka haust 2018

I veke 47 ynskjer me å vise breidda i det elevane i Kulturskulen arbeider med. Det er like kjekt kvart år å oppleve song- musikk-, danse- og skapargleda som vert formidla. 

Planområde avgrensing

Dette er ei offentleg kunngjering av oppstart reguleringsplan. Frist for innspel er 11.01.2019.  Det vert informasjonstreff på Strandebarm bibliotek 27.11.2018.

tolo

 

På grunn av vegarbeid vert vegen i Tolomarka stengd i periodar i tidsrommet mellom 19. og 30. november. Vegen vil vera open i tidsrom der det ikkje går føre seg arbeid.

I samband med arbeid med vatn og avløp vil det verta ei stengning på Fv130 (Norheimsvegen) frå 19. november til rundt 29. november. Omkøyring vil verta via Hatlevegen.

vinterlesingSolveig

Det vert kaldare og mørkare. Det går mot vinter. Då kan det vera godt å setja seg i godstolen med ei god bok og litt varm drikke.
Biblioteket inviterar til ei uhøgtidleg tevling: Vinterles-bingo. 

analysekart

Eit samrøystes heradsstyre konkluderte tysdag med at fjellområda i Kvam ikkje bør vurderast for vindmølleutbygging.

budsjettframside

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan vart presentert for heradsstyret i Kvam tysdag ettermiddag. 

Område for mindre reg

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-14 vert det meldt oppstart av mindre reguleringsendring. Dette i samband med at Hardangerbadet Eigedom AS og Kvammabadet KF skal gjennomføra utbygginga. 

Cappuccino_at_Sightglass_Coffee

Kreftkoordinator Margrete Berge og friviljuge frå Brystkreftforeninga inviterer til fleire kafésamlingar utover hausten. Kom innom for ein kaffikopp, ein matbit og ei god samtale med andre som har erfaringar med kreft.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med utvalde område av samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Kvam herad 23.10.2018. I tilsynet avdekte Fylkesmannen ingen avvik.