Det blir møte i ulike utval i perioden 21.-29.09.2020. I denne artikkelen finn du detaljar om møta samt lenker til dei ulike sakskarta.

No treng me fleire møtefullmektigar til Forliksrådet. Dette er eit viktig verv som passar for ein samfunnsinteressert person som ynskjer å bidra til å skapa semje.

21. september 2020 kl. 10.00 er det møte i kontrollutvalet i Kvam herad. Møtet skulle eigentleg ha gått føre seg i Hardanger AKS sine lokale, men er av smittevernomsyn flytta til Thon hotel Sandven. 

I januar 2020 byrja arbeidet med å laga ein ny strategiplan for integrering i Kvam. Prosjektgruppa ynskjer seg innspel frå innvandrarar i kommunen.

Onsdag 16. september kl. 16 - 21 er det arbeidsmøte i formannskapet.  

Kunstnarhusværet i Berlin vart oppretta av Hardangerrådet i 2009. Frå hausten 2016 overtok Hardanger Kunstlag, på vegne av eit spleiselag. I 2019 består spleiselaget av Hardangerkommunane og kunstnarorganisasjonen Harding Puls.

  

Ein person busett i Kvam har fått påvist smitte med koronavirus ved retur til Noreg frå ei reise til heimlandet, etter friviljug testing på flyplassen. 

Kvam herad vil understreka dei generelle smittevernråda, og kjem i tillegg med råd om bruk munnbind på kollektivtransport og om bruk av heimekontor for busette i Bergen kommune som jobbar i Kvam.

Hardingsmolt AS ( reg.nr. H/KM 0023) søkjer om utviding av produksjon av setjefisk av laks frå noverande årleg ramme på 2200 tonn til 4500 tonn på lokalitet Tørvikvatnet (lok. nr. 13156) i Kvam herad. 

Om tysdagane er det Språktreff på biblioteket i Norheimsund