Veit du om eit prosjekt som fortener byggeskikkpris i Kvam? Me vert glade om du kjem med framlegg til oss, innan 1. mars.

 

Ferjesambandet Jondal – Tørvikbygd vil vera stengd i to periodar i vår, melder Skyss.

 

Kunngjering av Kvam formannskap sitt vedtak om offentleg ettersyn. Frist for innspel er 03.04.20

Kunngjering av Kvam formannskap sitt vedtak om offentleg ettersyn. Frist for innspel er 03.04.20 

Er du nyfiken på heradsstyredebatten i går? Opptak er tilgjengeleg på kommuneTV. 

   

... og formannskapet skal straumast. 

  

Med 14 mot 13 røyster vedtok heradsstyret i kveld at Kvam herad skal venta med medlemskap i Klimapartnere Vestland til det er gjort ei ny vurdering i samband med arbeidet med klimaplan.

Tysdag 18. februar er det ettermiddagsmøte i heradsstyre i Kvam. Dei skal mellom anna diskutera medlemskap i Klimapartnere Vestland, trafikksikringsplanen for dei neste åra og framtida til Hardangerrådet.

   

"Evert Taube i ord og tonar" går av stabelen på biblioteket i Norheimsund laurdag 22. februar kl. 14. Gratis og ope for alle!

Tilskotsordninga tek sikte på gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi.