Røykvarslar

Ei ny undersøkjing viser at heile 36 prosent ikkje sjekkar røykvarslaren på hytta så ofte som ein bør. Undersøkjinga viser rett nok at noko over 40 prosent sjekkar røykvarslaren kvar gong hytta vert teken i bruk. Men altfor for mange tek ikkje persontryggleiken i høve brann for seg og sine på alvor - når ein er på hytta!

31. mars 1950 oppretta Anna og Amund Iversen eit legat til minne om foreldra deira. Kvart år skulle det delast ut kr. 400 til beste for sjuke og /eller gamle i Vikøy sokn. Det offentleg har i dag teke over oppgåvene som legatet opphavleg var meint å dekkja. Derfor søkte styret i stiftinga (sokneprest, kommuneoverlege og ordførar) Stiftelsestilsynet om å få endra statuttane for legatet og fekk dette godkjent i 2014.

Påskeegg
  • Rådhuset, NAV og biblioteka i Norheimsund og Ålvik har vanlege opningstider måndag 26. og tysdag 27. mars.
  • Onsdag 28. mars har Kvam rådhus ope frå 09.00 til 12.00. Biblioteket i Norheimsund har ope frå 10.00 til 12.00, medan NAV har stengt.
  • Påskeaftan er biblioteket i Norheimsund stengt.
  • Biblioteket i Strandebarm held stengt i skuleferien.

 Me nyttar høvet til å ynskja alle ei retteleg fin påske.

Anita Hesthamar

Anita Hesthamar (45) vart tilsett som ny rådmann i Kvam av Kvam heradsstyre under heradsstyremøte 19. mars. Hesthamar kjem frå stillinga som stabs- og økonomisjef i Kvam herad og har vore konstituert som rådmann sidan januar. 

Jostein Ljones fekk taletid i transport- og kommunikasjonskomitèen i Stortinget tysdag 6. mars i samband med open høyring i ei sak om statleg vedlikehaldsprogram for fylkesvegnettet.

Logo Statens vegvesen 1

På grunn av vegarbeid ved Laupsa i Øystese er Fv 7 stengt i periodar  fram til 30.april  2018. 
Personbilar kan nytta omkøyring via  Fv 131- Porsmyr i stengetida. 
Ved omslag til mildvêr og nedbør, vurderer SVV fortløpande om Fv 131 må stengjast på grunn av fare for skred. Vert Fv 131 stengt vil det ikkje påverka stengetidene på Fv 7, arbeidet her går som planlagt. 
I påska er  Fv 7 - Laupsa er open for ferdsel frå og med fredag 23.mars til tyrsdag 3.april.
 

 

Tilsetjingsutvalet har gjeve si innstilling til heradsstyret.

Hardangerbadet (skjermdump av www

I dag 15.3.18 har Kvam herad gleda av å melda at Hardangerbadet vert realisert. Det er laga ei felles pressemelding for Kvam herad, Jondal kommune og Hardangerbadet AS.

Kunngjering av Kvam heradstyre sitt vedtak om godkjend regulering. Klagefrist er 30.03.2018

Kunngjering av Kvam heradstyre sitt vedtak om godkjend regulering. Klagefrist er 30.03.2018