Måndag 18. november og torsdag 21. november er det folkevaldopplæring for heradsstyret og vararepresentantar, på Thon Sandven, frå kl. 9 - 15 båe dagar. Tema for opplæringa er økonomi og budsjett.

 For sjuande gong gjer me oss klare for Bornas verdsdag. Sundag 17. november kan du synge, danse, spele trommer, måle, lage film, smake på mat, gå på konsertar og mykje anna!
Velkomen til ein skikkeleg festdag på sundag!

Kvam kulturskule har kvar vår og haust ei spesiell veke der mykje av den andre undervisninga vert lagt til side og me held konsertar. Tilsaman vert det seks elevkonsertar denne veka. Og finalen vert Bornas verdsdag sundag 17. november! Velkomen!

 Fredag 15. november er Helsebanken, Norheimsund og Strandebarm legekontor stengde pga kursdeltaking. Sjukestova i Ålvik er open som vanleg. Ved akutt sjukdom eller skade som ikkje kan venta, kontakt Kvam legevakt på tlf 116117 eller 56 55 19 10.

Orienteringane som vart gjevne i formannskapsmøtet i går, onsdag 6. november, er no tilgjengelige i kommune-TV

 

Illustrasjonsbilete av kaffikopp med hjarta.

Kom innom for ein god kaffikopp, ein matbit og ei god samtale med andre som har erfaringar med kreft. 

 Kvam går fram 26 plassar og ender på ein 17. plass på Norsk kulturindeks for 2019, og er med dette den kommunen som klatrar mest på oversikta.     

Formannskapet i Kvam herad har møte onsdag 6. november. På sakslista står mellom anna kvalitetsrapportar for skulane og barnehagane i kommunen.

  

Det vert halde ope møte om fosterheim i Sjøtunet i Øystese 12. november, kl. 18. Møtet er for deg som lurer på om du vil og kan bli fosterheim for eit born som treng ein ny, trygg heim.

Kvam herad vil i år få 2,5 millionar kroner utbetalt frå Havbruksfondet.