22 fagskulestudentar i Kvam er ferdig med vidareutdanning etter eit samarbeid mellom Fagforbundet, Fagskolen i Viken og Kvam herad.

 

Stort behov for fosterheimar!
Bli med på foredrag med psykologspesialist Bente Austbø tirsdag 6.juni i Bergen

 

Interesseorganisasjonane, pensjonistlaga og andre interesentar vert bedt om å uttala seg til representasjonsordning og komma med forslag på representantar. Frist 1. august 2023. 

Legekontoret i Ålvik er stengt veke 22 grunna kurs og ferieavvikling.
Dette gjeld onsdag 31.05, måndag er 2. pinsedag.

 

Velkommen til temakafé onsdag 24. mai på Toloheimen kl 18 -20

 

Statsraad Lehmkuhl la til kai i Øystese i dag 23.5.23, etter å ha sigla frå Bergen i går. Med på seglturen var deltakarar til Fjordtinget, som går av stabelen i Kabuso i dag. 

 

Kvam Senterparti har i dag 22. mai hatt besøk av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

 

Kvam heradsstyre vedtek å opna klima- og energifondet for nye søknader med verknad frå måndag 22. mai 2023.

 

Frå mai 2023 er det to tilgjengelege pendlarkontor i Kvam herad.
Nærare bestemt Kvam Kan Huset i Øystese. 

 

Grunna arbeid med betongrekkverk på fv. 5120 Norheimsund vert Norheimsvegen heilt stengt i tidsrommet kl 09 - 16