Kart 3

Kvam herad har vedteke å leggja kommuneplanen sin arealdel ut til høyring og offentleg ettersyn. Det skjer i perioden 08. mai - 30. juni 2018. 

 

I samsvar med Plan og bygningsloven §§ 3-7, 11-1, 11-12 og 11-13 varslar Statens vegvesen med dette om oppstart av arbeid med kommunedelplan for fylkesveg 7 forbi Tokagjelet i Kvam herad. Samstundes vert det også varsla om at forslag til planprogram er lagt ut til offentleg ettersyn. Innspelsfrist: fredag 22. juni.

Vegen kan verta stengt inntil ein halv time om gongen. Dette på grunn av sikringsarbeid i Netelandsgjelet. Gjeld frå onsdag 09.05.2018 og 1 mnd. framover. Eventuelle spørsmål kan rettast til tlf. 91105616.

tusen takk

Til alle dykk som var med på å gjere konsertane i Kulturskuleveka så bra!


Me går no inn i ein periode med raude kalenderdagar. Dette slår også ut for vegarbeidet på Laupsa. Vegvesenet har lagt ut desse meldingane som gjeld til og med 16. mai

Ferieklubben 2018

Kvam herad arrangerer ferieklubb for born 3 veker kvar sommar.
Klubben er open for born i alderen 6-10 år, og held til i Norheimsund. Opningstid er frå kl 08.30-15.00 mandag til fredag, og ein kan melda seg på for enkeltdagar eller veke/veker.

 

  • STAD: 2. etg, v/gamle Norheimsund ungdomsskule
  • TID: onsdagane 2. mai og 13. juni 2018 kl. 18:00-20:00

Er du pårørande til nokon som har eller har hatt utfordringar knytte til rus?

Kulturskuleveka2

Me gler oss til allsidige og flotte elevkonsertar! Først ut er me med konsertar på Kvam ungdomskule måndag 23. kl 17:00 og 18:30. Tysdag 24. april, er det Norheimsund sin tur med konsertar i Amfisalen på Norheimsund skule både kl 17:00, 18:00 og 19:00 og onsdag er det i Strandebarm det skjer. Det vert konsert i kantina på Strandebarm skule kl 17:00
 Velkomen!

Bunadsklatrar

Er du interessert i kulturminne og kulturminneforvaltning?  Formannskapet har no lagt ut kulturminneplanen -"Med røter og føter i Kvam"

 

I samband med at formannskapet har lagt kulturminneplanen ut til høyring og offentleg ettersyn, vert det arrangert ope møte på Kabuso, tysdag den 24.april, kl 18.00 - 20.00.

Innen 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vera registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld også dei som produserer mindre enn 10 m3 drikkevatn per døgn, som til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn.