violin-374096_1280

Profesjonelle kunst- og kulturaktørar kan søkja tilskot knytt til Den kulturelle spaserstokken i 2019.

notaneset

Delar av arbeidet er nokre veker forseinka. Det er usikkert om dette påvirkar oppstarten, men styringsgruppa tek sikte på offisiell opning i mai.

påfyll

Kafé Påfyll er etablert etter initiativ fra avdeling for rus og psykisk helse, i samarbeid med friviljuge og biblioteket. Kom som du er til kaféen med den gode samtala!

UKM-bobla_bla_2500

UKM (Ung Kultur Møtes) er eit arrangement for deg mellom 13 og 20 år. Her kan du syngja, spela, dansa, stilla ut foto, bilete du har måla, lesa opp dikt, og anna. Finn fram di kreative side og del den med andre! 

 

alzheimers-3034960_1920

I samarbeid med Demensforeininga i Kvam inviterer Kvam herad til kurs for pårørande til personar med demens.

Dette er ei kunngjering av oppstart regulering i privat regi. Frist for innspel til oppstart er 01.02.19 

mental-health-3337026_1920

Fagforbundet i Kvam, Kvam herad og Fagakademiet inviterer til temakveld om ressursar i møte med aggresjon. Den vert arrangert i Multisalen på Kvam ungdomsskule 14. januar, frå kl. 17 - 21. 

boy-2205733_1920

Kunnskapsministeren har bede Kvam herad om å delta i ei ressursgruppe som skal identifisera gode metodar for å førebyggja og handtera utagerande åtferd og vald i skulen.

2019

Årleg medfører bruk av fyrverkeri i samband med nyårsfeiringa til ulike brannar og til at personar treng handsaming hjå lege. Me vil difor minna om følgjande regelverk og tryggleiksråd.

julekort-til-facebook

Kvam herad vil med dette ynskja deg ei god jul og eit fredfylt nytt år.