skårdalen

Kvam herad vurderer å selja ein skogteig på gnr. 44 (Øystese), del av bnr. 6 og 9.

veiarbeid

Onsdag 22. mai skal eit vasskum fjernast i kryss til Fitjadalsvegen. Vegen vert difor stengt ved nr. 1, frå kl. 08.30 til kl. 19.00. Det vert omkøyring om Leitesdalen.

 

veiarbeid

Denne veka vert det utført asfalteringsarbeid på Sjusetevegen, Kjosåsvegen og Melstveitvegen. Bebuarar langs vegen er varsle via SMS. 

Hardangerbadet (skjermdump av www

Hardangerbadet opnar i desember. Helse-, bade- og symjeanlegget vil husa ei rekkje tenester, fordelt over tre etasjar. I den tredje skal Helse i Hardanger AS halda til. 

Skjermbilde

Strandebarm skule vann Klassequizen, som du kunne sjå finala av på NRK i kveld. Dermed gjekk dei heilt til topps av 543 påmeldte skular.

Cappuccino_at_Sightglass_Coffee

Kom innom for ein god kaffikopp, ein matbit og ei god samtale med andre som har erfaringar med kreft.

veiarbeid

Det vert utført gravearbeid ved innkøyringa til Sjoaskår/Tolvkonehuset i Øystese i tidsrommet 20. mai til 7. juni. Vegen vert derfor stengt i dette tidsrommet.

troskykkje

Kvam herad og Jondal kommune løyver tilskot til miljøtiltak i landbruket. 

plan-norheimsund-brygge

I medhald av plan- og bygningslova §12-8 vert det kunngjort oppstart av detaljregulering for småbåthamn i Norheimsund i Kvam herad.

barnevern

Kvam herad har inngått samarbeidsavtale med Bergen kommune om barnevernvakt frå 1.5.19