I morgon, onsdag 25. november, er det møte i formannskapet i Kvam herad. Blant sakene som skal handsamast er kommunen sin budsjett for 2021, og rådmannen sitt framlegg om å leggja ned Tørvikbygd skule.

Kommunane i Eidfjord, Kvam og Ulvik, med Næringshagen i Hardanger som samarbeidspart, arbeider med å få oversikt over utfordringar i næringslivet per november 2020.

 

Kvam Ungdomsråd skal dela ut Ungdomsprisen i Kvam for 2020 og me treng innspel frå nettopp deg! Kjenner du nokon som har utmerka seg i arbeidet for born og unge i Kvam dette året? Send ein epost til postmottak@kvam.kommune.no innan 10.12.2020 med ei kort grunngjeving, merk e-posten med:  Ungdomsprisen 2020.

Ein lærar ved Kvam ungdomsskule har fått påvist koronasmitte. Det medfører at ein klasse og lærarteamet på 10. trinn vert sett i karantene. 

Kvam herad jobbar i desse dagar med innføring av ny løysing for utsending av fakturaer. Fleire vil få digital faktura. 

 
Visste du at Ungdomshallen i Norheimsund fyller hundre i år? 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet lyser ut tilskotsmidlar ( med atterhald om Stortinget sitt endelige budsjettvedtak). Målet med ordninga er å hindre og/eller dempe følgjene av fattigdom blant barn og unge.

Digital litteratur-formidling frå biblioteka i Kvam og Samnanger

 

 Som så mykje anna dette året måtte også alle framsyningane me hadde planlagt no i veke 46 utgå. Men me let oss ikkje stoppe! Les meir, sjå bilete og små filmar her.

Kunngjering av Kvam heradstyre sitt vedtak 29.09.20