Måndag 20.01.2020 kl 11-13

 

I januar og februar vert det gjeve eit kurstilbod over fire kveldar til deg som har eit famliemedlem eller kjenning med demenssjukdom.

 

Kvam sangvirkelag har oppstart måndag 27. januar 2020, kl. 17.30, og samlast til same tid i oddetalsveker etter dette. 

   

Transport av sprengstein til tomta for nytt omsorgssenter på Tangerås er no i full gang. Steinen kjem frå vegutvidinga for gang og sykkelveg på Odland-Lidarende.

  

Som ei lita julegåve, lanserte Kvam herad julafta nettstaden dialekt.kvam.no, ei dialektordbok for Kvam.

  

Frå nyttår vert det nye prisar og nye ruter for alle ferjene i noverande Hordaland fylkeskommune. Samstundes vert brikkebetaling med AutoPASS innført. Dette melder Skyss.    

Tysdag i denne veka hadde heradsstyret i Kvam møte, der dei blant anna vedtok budsjettet for 2020.

   

Regelverket for tildeling av spelemidlar og tilhøvet til refusjon av meirverdiavgift kan medføra at Kvam herad må endra finansiering av Kvammabadet. Det vil ikkje ha konsekvensar for opninga av Hardangerbadet.

Jula står for døra, og mange av oss skal feire saman med barn. Då er det lurt å tenkje gjennom alkoholbruken på førehand.

  

 Dette er ei kunngjering av oppstart om regulering i privat regi. Frist for innspel til oppstart er 17.01.2020.