DSC_7383red_332266s

Kvam herad og BIR signerte tysdag ei avtale om å levera slam frå reinseanlegget på Notanes til biogassanlegget i Rådalen.

kvamsøy-lokalisering

I går, tysdag 17. september, vart det gjennomført eit dialogmøte mellom Kvam herad og Fylkesmannen i Vestland om kommuneplanen. Fylkesmannen godtek akvakulturområdet ved Kvamsøy.

 

Fokusuka_Idrett (002)

Det skal vere trygt og godt for barn og unge å drive med idrett i Kvam herad. Difor bør idrettslaga ta ein prat om alkohol.

booking

Kvam herad lanserer no ei ny bookingløysing for idrettshallane, der ein kan sjekka tilgjengelegheit og gjera ein bookingførespurnad digitalt.

kvammaveko

Her finn du programmet for Kvammaveko i 2019, med mykje spanande. Blant anna kjem komikar Maria "Piateed" Stavang, polfarar Steffen Dahl og forfattar Brit Aksnes.

IMG_7756

Sundag 8. september vart det arrangert kulturminnedag i Kvam, i samarbeid mellom heradet, Kvam soge- og kulturminnelag; og Hardanger og Voss museum. Vergudane var på vår side, og arrangementet vart ein suksess.

val

Her finn du ein oversikt over dei 27 representantane i det nye heradsstyret i Kvam herad, etter at opptellinga av valet er endeleg.

kulturpris

- Kulturprisen i Kvam går i år til ein person som gjennom eit langt liv har bidratt stort til å engasjera seg sjølv og andre i sin lidenskap for trening og konkuransar, sa ordførar Jostein Ljones under prisutdelinga.

illustrasjonsbilde

Er du pårørande til nokon som har eller har hatt utfordringar knytt til rus? Onsdag 11. september kl. 18.00 vert det igjen arrangert pårørandekveld, i Holmsund-huset ved Nyatræet.

Cappuccino_at_Sightglass_Coffee

Kom innom for ein god kaffikopp, ein matbit og ei god samtale med andre som har erfaringar med kreft.