kulturpris

Kvam herad vil som tidlegare år dela ut Kvam herad sin kulturpris til ein person eller institusjon/organisasjon som har utført framifrå kulturarbeid i Kvam. Kom med framlegg til kandidatar!

white-male-1888999_960_720

Alle lag og organisasjonar som ynskjer faste treningstider i idrettshallane i Øystese, Norheimsund og Strandebarm for sesongen 2019/2020 må søkja om dette. Frist for søknad er sett til 5. august 2019.

brusteinsdalen

Kvam herad har fått utarbeidd forslag til reguleringsplan for ny bru ved Steinsdalsfossen.  Planforslaget er no på høyring fram til 31.08.2019.

Skoglund

I medhald av plan- og bygningslova §12-8 vert det kunngjort oppstart av detaljreguleringsplan for Skoglund i Vikøy.

cowi2

Kvam herad og COWI AS inviterte til miniseminar ved inngrep i vassdrag tysdag 18. juni.


 

rotevatn

Statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet stod for den offisielle opninga av det nye reinseanlegget på Notaneset onsdag 19. juni.

ungfritidlogo

Ung fritid i Kvam er eit samarbeid mellom Kvam herad og Grannehjelpa, i samarbeid med friviljuge lag og organisasjonar. Mange av tilboda er gratis. Her finn du ein oversikt og informasjon om påmelding.

 

fibonacci-1079776_960_720

Tina K. M. Sinclair, som er plansjef i Os kommune, heldt i byrjinga av juni eit føredrag om estetikk for Kvam næring-, plan- og bygningsutval. Har du også lyst å sjå det?

IMG_20190610_175055723_HDR (003)

Kvam herad som grunneigar tillet ikkje tømming av søppel og liknande på kommunal grunn i området ved skytebanen,  og har no også sett opp eit skitl for å minna om dette.

notaneset utandørs

Onsdag 19.juni kl. 11:00 opnar Notanes reinseanlegg offisielt.