Kunstgrasbane med fokus på gummigranulat

I samband med budsjettet for 2023 har heradsstyret sett av 600.000,- kr til lag som eig og driftar kunstgrasbanar i Kvam. 

 

Sparebanken Vest sin julekalender for tilsette: Hjertebank i jula, resulterte i ei pengegåve til Ung fritid i Kvam.


 

Kan bli stengt i periodar på inntil 1 time grunna vegarbeid.  

Gjeld frå 06.02.2023 klokka 07:00 til 24.02.2023 klokka 17:00

 

Heradsstyret i Kvam herad har løyvt kr 500 000 som ei ekstraløyving til festivalar i 2023.
Dette kjem i tillegg til faste tilskot til festivalar i budsjettet for 2023.

 

Kan bli stengt i periodar på inntil 1 time grunna vegarbeid. 
Gjeld frå 23.01.2023 klokka 07:00 til 02.02.2023 klokka 19:00

 

Velkommen til temakafé onsdag 25. januar på Toloheimen kl 18 -20

Det er no mogeleg å nominere kandidatar frå heile fylket. Kanskje kjem vinnaren frå vår kommune?
Nominasjonsfristen er 28. februar

 

Kunngjering av Kvam heradstyre sitt vedtak om godkjend regulering. Frist for å framsetja klage er 03.02.23

Kunngjering av Kvam heradstyre sitt vedtak om godkjend regulering. Frist for å framsetja klage er 03.02.23

Gjeldande trafikksikringsplan for Kvam skal rullerast, og me ønskjer innspel til planarbeidet.