Skogbrann

Det fine sommarværet held fram, og aukar faren for skogbrann i Kvam. Me minnar difor om at det er eit generelt forbod mot å gjera opp eld i skog og anna utmark i tida fram til 15. september. 

Spar på vatnet

Me ser oss nøydd til å innføra vatningsforbod i Strandebarm og Ålvik pga. at forbruket er større enn produksjon/tilsig. Me ber elles alle i resten av kommunen om å ikkje nytta meir vatn enn naudsynt, for å sikra at uttaket ikkje overgår produksjonskapasiteten. Dersom de har behov for å tappa større mengder vatn, kontakt Teknisk vakt (56553400) på førehand.

Kajakk_kvam lsk_1

Kvam herad har vedteke å leggja kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ut til høyring og offentleg ettersyn. Det skjer i perioden 06. juni - 1. oktober 2018. 

Ungfritid

Ung Fritid "tar ferie" fram til 6.august og pga ferieavvikling vil du ikkje få svar på ungfritid@kvam.kommune.no før 6.august.

Her finn du  program, påmelding og informasjon om alle aktivitetar i sommar !

 

 

Strømmen

Øyvind Strømmen (38) vert ny informasjonsrådgjevar i Kvam herad.

Kunngjering av NPB-utvalet  sitt vedtak om offentleg ettersyn. Frist for innspel er 24.08.18.

Storafjell, Strandebarm - foto: Aud Charlotte Økland

  Rådhuset går over til sommaropningstid, dvs. kl .10-14, frå og med måndag 25. juni.

 

 


 

Legevakt

Her finn du informasjon om sommarferie for fysioterapeutar, helsestasjonar og legekontora.
 

 

Har du innspel til kven som bør få Kvam herad sin kulturpris 2018 ?

 

 

 

Robotklyppar II

Parkvesenet testar ut bruk av robotgrasklipparar.
Parken ved Kabuso/Vik museet, Øysteseparken og parken ved stranda i Norheimsund er testområde. Klipparane er programerte til å arbeida i dei tidsromma det er forventa minst besøk i parkområda, men jobben skal gjerast og du kan møta dei. Møter du ein klippar i fart eller i kvilemodus, ikkje rør han – han er fjernsyrt, nokon har kontrollen via pc og telefon. Han er òg utstyrt med GPS, for registrering av aktivitet og sporing.