På ei ny nettside – Fritid i Kvam – har me samla informasjon om det kommunale fritidsarbeidet i Kvam. Der finn du også lenkjer til og informasjon om fritidstilbod i Kvam.

  

Ordføraren held 17. mai-tale i Ålvik i går, men du kunne også få med deg ei digital tale på Facebook. Gjekk du glipp av denne, finn du ho også her. 

Sykkelrittet Tour of Norway vil den 24. mai gå frå Bergen til Voss. Dette vil kunna medføre stenging av vegar i kortare periodar.

Kvam herad skal oppretta fleire nye adresseområde på Kvamskogen. Desse adresseområda skal namnsetjast. Namneforslaga som føreligg vert no kunngjort. Har du innspel om annan skrivemåte el andre namneforslag? Send ditt innspel innan 12.06.22

 

Kvam herad skal oppretta fleire nye adresseområde i Hamlagrø. Desse adresseområda skal namnsetjast. Namneforslaga som føreligg vert no kunngjort. Har du innspel om annan skrivemåte el andre namneforslag? Send ditt innspel innan 12.06.22

I samband med at trafikksikringstiltak vert utført i området er Gamle Dalavegen stengt for biltrafikk mellom nr. 40 og nr. 60. Omkøyring via Fv49 / Sæland.   

Anleggsperioda for arbeidet på Norheimsvegen er utvida til 2. juni. Bakgrunnen er at det har dukka opp uføresette utfordringar undervegs, samt at oppgåver for fylkeskommunen har seinka arbeidet noko. Vegen vil vera open i påskeveka.

Opptak frå møte i utval for miljø, plan og bygg frå tysdag og frå formannskapsmøtet frå idag, onsdag, er no tilgjengelege i kommune-TV

Kvamskogkonferansen gjekk av stabelen 27. april 2022. Her finn du presentasjonane som vart gjeve under konferansen.

   

1. juni er fristen for å melde seg inn i kulturskulen! Det er også fristen for dei som allereie er elevar å stadfesta om dei vil halda på plassen. Og fristen for dei som evt. vil melda seg ut.