Kvam herad har i dag fått melding om to nye smittetilfelle. Dei smitta er nærkontaktar av kvarandre, og vart testa på grunn av symptom. 

 

Har du endå ikkje meldt deg på for å få fyrste dose av koronavaksinen, må du gjera det snarast. 

  

 

 

Smittesporinga etter ny smitta 28. juli avdekka 18 nærkontaktar. 

 

 

 

Kvam herad har i dag fått melding om eit nytt smittetilfelle. Den smitta er nærkontakt av person som fekk påvist smitte 23. juli. Tilfellet utløyser ikkje nye nærkontaktar. 

 

 

Kvam herad har i dag fått melding om nytt smittetilfelle. Vedkomande vart testa på bakgrunn av symptom, og smittesporingsarbeidet er avslutta. 

Dei fyrste kantarellane har dukka opp også på våre trakter, og også andre gode matsoppar. Men hugs: Et aldri sopp du er i tvil om! Nokre soppar i norsk natur er så giftige at sjølv ein liten bit kan føra til alvorleg forgiftning. I denne artikkelen finn du nyttige tips om du skal plukka sopp.

 

Etter meldinga om nytt smittetilfelle i Kvam den 6. juli, gjennomførte kommunen testing av nærkontaktar i går. Kvam herad har no motteke svar på desse testane, og er glad for at desse ikkje viser ytterlegare smittetilfelle i kommunen.

Kvam herad har idag fått melding om eit nytt smittetilfelle med koronaviruset. Vedkomande vart testa på bakgrunn av symptom, og smittesporingsarbeidet er i gang.

Ny, forlenga frist for å bruka Fritidskortet og søkja om refusjon er 31. juli.

Saker som handlar om vald og overgrep mot barn er kompliserte og krevjande. Det er ekstra utfordrande fordi dei ofte rører ved tabu og vanskelege kjensler hjå folk flest. Når ein får slike bekymringar for barn og unge, er det viktig å søkje råd og rettleiing så tidleg som råd for å sikre at barnet får hjelp.