Kvam heradOppvekst i Kvam
ADMINISTRASJON
nyhende
oppvekst
sfo
ppt
skule- og barnehagerute
kommunale avgifter
lenker
vaksenopplæringa
kvam kulturskule
BARNEHAGAR
tolomarka barnehage
oma barnehage
strandebarm barnehage
tørvikbygd barnehage
norh.sund barnehage
øystese barnehage
ålvik barnehage
sandven fus (priv)
BARNESKULE
ålvik
strandebarm
norheimsund
øystese
tørvikbygd
norheimsund friskule
UNGDOMSSKULE
kvam
strandebarm
norheimsund friskule
VIDAREGÅANDE
øystese gymnas
norheimsund vgs
framnes vgs
KLASSEKONTAKT
LOGG INN
Admin
MEDLEMSSIDER

Kunstutstilling

Utskriftsvenleg side Lagt ut 11. mai 2017 kl. 14:04 av Rolf Kristoffer Seldal
Elevane på visuelle kunstfag i Kvam kulturskule bidreg med kunstverk på kunstutstillinga i Oseana i Os no i mai.
Ta gjerne turen innom!
Plakat
Søkja elevplass i kulturskulen?
Lagt ut 25. april 2017 kl. 10:00 av Rolf Kristoffer Seldal
Alle som har elevplass i kulturskulen i dag beheld denne automatisk neste skuleår. Elevane/føresette må sjølv gje skriftleg melding innan 1. mai dersom ein ynskjer å seia opp elevplassen.
Siste frist for søknad om SFO-plass: fredag 17. februar
Lagt ut 17. februar 2017 kl. 12:50 av Frank Tangen
Minner om at fredag 17. februar er siste frist for dei som vil søke SFO-plass for sine små sesongen 2017/2018. Det er i år lagt ut digitalt søknadsskjema (sjå lenke under her). Pass på at du vel rett skulekrins når du søker.
Høgt nivå på UKM i Kvam 2017
Lagt ut 16. februar 2017 kl. 07:24 av Rolf K. Seldal
25 deltakarar frå Kvam skal representera heradet på UKM-festivalen i Hordaland. Både teikning, film, konferansier og fire musikkinnslag skal representera Kvam herad i Hordaland sin UKM festival 28. - 30. april.
Tilbod om norskopplæring for arbeidsinnvandrarar - kveldskurs påmelding
Lagt ut 20. januar 2017 kl. 06:40 av Kjell Arne Gjøn
Vaksenopplæringa i Kvam startar opp igjen med kveldskurs i nynorsk. I følgje regelverket må personar som er frå EFTA/EØS betale for opplæringa.
Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - tlf.: 56553000 fax: 56553001 E-post: postmottak@kvam.kommune.no