Lenke til artikkelinnhald - Lenke til artikkelinnhald A - A - A
OM OSS| FAGTILBOD| FLEIRE FARGAR| BORNAS VERDSDAGAR| SØKNAD|
kulturskulen
- SØKJE ELEVPLASS ..
rektor
serviceerklæring
Lenke - Vert opna i nytt vindagakk på facebook
tilsette
admin

SØKJE ELEVPLASS I KULTURSKULEN?
Utskriftsvenleg side Lagt ut 10. mars 2017 kl. 10:15 av Rolf Kristoffer Seldal
FRISTEN FOR Å SØKJE PLASS I KVAM KULTURSKULE FOR SKULEÅRET 2017-18 ER 1. MAI 2017.
Alle som har elevplass i kulturskulen i dag beheld denne automatisk neste skuleår. Elevane/føresette må sjølv gje skriftleg melding innan 1. mai dersom ein ynskjer å seie opp elevplassen.

Det elektroniske søknadsskjemaet finn de her: Søknadsskjema.

Alle disiplinane i kulturskulen kostar kr. 1824,- pr. semester for skuleåret 2017-18.
Det fyrste året ein har elevplass i kulturskulen får ein 25% rabatt. Det er også 25% syskenmoderasjon frå sysken nr. to.
Epost: Rolf.Kristoffer.Seldal@kvam.kommune.no

KALENDER
Fredag 16.02.2018:
UKM/kulturskulen..
Ungdommens kulturmønstring v/ Eldbjørg Lofthus Skeie Kvam Kulturskule,56553176 ......


Kvam kulturskule, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - tlf. 56553064 - epost: rose@kvam.kommune.no