Lenke til artikkelinnhald - Lenke til artikkelinnhald A - A - A
OM OSS| FAGTILBOD| FLEIRE FARGAR| BORNAS VERDSDAGAR| SØKNAD|
kulturskulen
- ELEVPLASS I KULT..
rektor
serviceerklæring
tilsette
admin

ELEVPLASS I KULTURSKULEN?
Utskriftsvenleg side Lagt ut 22. april 2014 kl. 11:33 av Rolf K. Seldal
1. mai er fristen for å søkje elevplass i kulturskulen for skuleåret 2014-15.
1. mai er også fristen for å melde seg av for dei som ikkje ynskjer å fortsetje med den disiplinen ein har.

Nye disiplinar for skuleåret 2014-15 er:
• Digital animasjon
• Video/foto
• Ungdomskor

Nytt i år er at betalinga det fyrste undervisningsåret er 25% rabattert. Dvs. at det kostar kr. 1300,- for ein elevplass pr. semester det fyrste undervisningsåret.

For å søkje elevplass må ein nytte det elektronisk søknadsskjemaet som de finn lengre oppe på denne sida.
Epost: rose@kvam.kommune.no

KALENDER
Måndag 16.06.2014:
Arrangement..
kulturskulen, Rolf Seldal......

Arrangement..
kulturskulen, Rolf Seldal......


Kvam kulturskule, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - tlf. 56553064 - epost: rose@kvam.kommune.no