NYHENDE
Norge.noVoss kommune Vaksdal kommune Granvin herad Ulvik herad Kvam heradHelse Bergen - Voss sjukehusSamarbeidsrådet for Voss lokalsjukehusområde
SAMARBEIDSRÅDET
velkommen
nyhende
om samarbeidsrådet
samarbeidsavtalar
UNDERUTVAL
akuttmedisin
pleie- og omsorg
rehabilitering
rus og psykiatri
barn og unge
INFORMASJON OG PROSEDYRAR
generelt
prosedyrer
skjema
voss sjukehus
kommunar
diverse lenker
YMEST
prosjekt
kontakt
album
filarkiv
kalender
lenker
LOGG INN
Admin
Referat frå møte i Samarbeidsrådet og underutvala
Utskriftsvenleg side Oppdatert 15. juni 2015 kl. 14:14 av Hans Atle Soldal
Samarbeidsutvala i Helse Bergen sitt føretaksområde har 4 årlege møte.
Referat frå møtet i Samarbeidsrådet på Voss vert lagt ut som referat under fana "Om Samarbeidsrådet". Tilsvarande ligg alle referat frå underutvala i filarkivet under dei respektive underutvala.
Referat som ligg framme er frå 2010 og etter. Referata før 2010 er arkivert som ikkje synlege, men kan hentast fram. Kontakt Ingrid Hevrøy Rabben på telefon 95262020.Ernæringskonferanse 9. mai
Lagt ut 19. mai 2017 kl. 08:06 av Jorun Sivertsen
Tysdag 9. mai var over 70 ansatte frå sjukehuset og kommunane i Voss lokalsjukehus samla til kveldsundervisning om sjukdomsrelatert underernæring.
SAMKOM - avtale om samarbeid - barn og unge
Lagt ut 30. august 2016 kl. 13:04 av Hans Atle Soldal
Med utgangspunkt i overordna samarbeidsavtale mellom kommunane og spesialisthelsetenesta i Helse Bergen HF, er det også utarbeidd ein samarbeidsavtale mellom kommunar og spesialisthelsetenesta for å gje barn og unge eit mest mogeleg samordna og samanhengande tenestetilbod. Avtalen ligg under Filarkivet under "Samarbeidsavtalar"
Databaser via Nasjonalt Elektronisk Helsebibliotek
Lagt ut 30. august 2016 kl. 13:04 av Hans Atle Soldal
Gjennom nasjonale lisensar er referansedatabasane AMED, EMBASE, Medline, PsycINFO og CINAHL gjort tilgjengelege for tilsette i spesialisthelsetenesta, primærhelsetenesta og ved høgskolane.
Samarbeidsavtale - Rutiner for samhandling og samarbeid innan somatisk sektor
Lagt ut 30. august 2016 kl. 13:03 av Hans Atle Soldal
Avtalen var eit resultat av eit breidt og grundig samarbeid mellom partane brukarar, kommunar og føretak. Avtalen gjeld til 31.12.12.
Økonomisk tilskot til å arrangere kurs, konferansar o.l.
Lagt ut 19. februar 2015 kl. 15:41 av Rolf Abrahamsen
Samarbeidsrådet har i møte 18.02.2015 fastsett ny retningsline for støtte til å arrangere kompetansehevingstiltak/kurs.
Saman.no
Lagt ut 12. januar 2015 kl. 12:50 av Hans Atle Soldal
Er namnet på felles heimeside i samarbeidet mellom føretaket og kommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde.
Avtaleverk m.m. finn du her, sjå www.saman.no
Søkeside - Kvam herad
Artikkelsøk
Kalender